Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 04 Aug 2020 14:33:39 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx HelpDeskPZS https://www.health.gov.sk/?helpdesk-pre-pzs Titulok: HELPDESK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 30 Mar 2020 06:25:56 GMT https://www.health.gov.sk/?helpdesk-pre-pzs covid-19-laboratoria https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria Titulok: Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2 ]]> Valenčík Ivan Thu, 25 Jun 2020 11:35:19 GMT https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria ZoznamClenovKrLieky https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky Titulok: Zoznam členov Kategorizačnej rady pre lieky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:17 GMT https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-lieky KategorizeciaAUuc https://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc Titulok: Kategorizácia a úradne určené ceny ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:50 GMT https://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc PrepocetCienNaMenuEuro https://www.health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro Titulok: Prepočet cien na menu euro ]]> Hečko Miroslav Wed, 11 Jan 2012 16:35:05 GMT https://www.health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii https://www.health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii Titulok: Zoznam členov odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií ]]> Valenčík Ivan Wed, 05 Oct 2016 09:29:42 GMT https://www.health.gov.sk/?clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii institut-vyskumu-a-vyvoja https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja Titulok: Inštitút výskumu a vývoja ]]> Valenčík Ivan Thu, 20 Feb 2020 12:27:40 GMT https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja kat-a-ceny https://www.health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://www.health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny ivv-poradenstvo-ema https://www.health.gov.sk/?ivv-poradenstvo-ema Titulok: Odborné poradenstvo v EMA bude po novom bez poplatku pre akademickú sféru zameranú na vývoj liekov na liečbu zriedkavých ochorení ]]> Valenčík Ivan Fri, 03 Jul 2020 11:00:22 GMT https://www.health.gov.sk/?ivv-poradenstvo-ema ivv-okruhly-stol-riaditelov-zz https://www.health.gov.sk/?ivv-okruhly-stol-riaditelov-zz Titulok: Okrúhly stôl pre riaditeľov zdravotníckych zariadení k systémovému rozvoju klinického výskumu na Slovensku ]]> Valenčík Ivan Tue, 28 Jul 2020 07:23:50 GMT https://www.health.gov.sk/?ivv-okruhly-stol-riaditelov-zz kalendar202007 https://www.health.gov.sk/?kalendar202007 Titulok: Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - júl 2020 ]]> Valenčík Ivan Thu, 27 Feb 2020 08:55:35 GMT https://www.health.gov.sk/?kalendar202007 kalendar202008 https://www.health.gov.sk/?kalendar202008 Titulok: Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - august 2020 ]]> Valenčík Ivan Thu, 27 Feb 2020 08:55:39 GMT https://www.health.gov.sk/?kalendar202008