Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby » Vírus EBOLA

Leták ÚVZ SR k ebole

Hemoragická horúčka Ebola

Horúčka vyvolaná vírusom Ebola

Od decembra 2013 je hlásená epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola, ktorá postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria).

Čo je Ebola

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka, vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku s vysokou smrtnosťou.

Ako sa prenáša

Prenáša sa úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä krvou a inými telesnými tekutinami (napr. stolicou, slinami, močom, sekrétmi, spermou, materským mliekom a orgánmi). Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až do troch mesiacov po ich uzdravení. K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat (opice, lesné antilopy, netopiere). Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírus Eboly sa neprenáša pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neexistuje dôkaz ani o prenose vzduchom, ani od osôb, pokiaľ nemajú klinické príznaky. Neprenášajú ho ani komáre. Inkubačný čas (čas od nakazenia sa do prejavenia klinických príznakov ochorenia) je 2 - 21 dní.

Ako sa prejavuje

Od 2 do 21 dní po vystavení vírusu môže náhle prepuknúť ochorenie, ktoré sa prejaví horúčkami, bolesťami svalov, hlavy, hrdla a slabosťou. V ďalšom štádiu prichádza zvracanie, hnačky, vyrážky a poruchy funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov dochádza aj k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.

Aké je riziko nákazy

Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly nízke, pokiaľ sa vyhnete kontaktu s chorými osobami a voľne žijúcimi zvieratami, alebo kontaktu s telami mŕtvych osôb, alebo zvierat a tiež predmetom, ktoré sú znečistené ich telesnými tekutinami. Je potrebné vyhýbať sa nechránenému pohlavnému styku a nekonzumovať mäso z voľne žijúcich zvierat.

Aké sú odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly

Ak sa v období do 3 týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky:

    • je potrebné zostať doma a kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,

    • • ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, aby vylúčil podozrenie či sa jedná o ochorenie tohto druhu,

  • podozrenie na Ebolu hlási lekár príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu,

  • príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí protiepidemické opatrenia,

  • v prípade podozrenia na Ebolu, vyšetrenie vzoriek zabezpečí Národné referenčné centrum pre hemoragické horúčky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava v akreditovanom laboratóriu WHO v Hamburgu v Nemecku.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava, 02/492 84 111 www.uvzsr.sk