Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
JUDr. Zuzana Dolinková

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky


JUDr. Zuzana Dolinková


Zuzana Dolinková v rokoch 2002 až 2007 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V roku 2009 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku a získala titul JUDr.

Vo svojej profesijnej kariére od roku 2004 do roku 2007 pracovala na pozícii asistentky v advokátskej kancelárií, následne od 2008 do 2015, pôsobila ako advokátska koncipientka. V období od júla do decembra 2017 zastávala funkciu výkonnej riaditeľky v spoločnosti LEKÁR, a. s.

V rokoch 2015 až 2021 viedla Zväz ambulantných poskytovateľov, kde najprv pôsobila ako výkonná riaditeľka a neskôr, od roku 2019, aj ako predsedníčka predstavenstva a od roku 2020 aj ako prezidentka. Zastupovala takmer dve tisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, čo potvrdzuje jej 15-ročná prax v oblasti zdravotníckeho práva.

Od roku 2021 je Zuzana Dolinková podpredsedníčkou politickej strany HLAS – sociálna demokracia. Ako ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky pôsobí od 25. októbra 2023.

 

English language version


 

Štátny tajomník I.

Ing. Michal Štofko, PhD.

 

Vzdelanie

2003 – 2008 Ekonomická univerzita v Bratislave, dosiahnutý titul Ing.
2008 – 2011 Ekonomická univerzita v Bratislave, dosiahnutý titul PhD.

 

Profesijný životopis

Od 3. novembra 2023 štátny tajomník MZ SR
Apríl 2021 – november 2023 prezident Asociácie zdravotných poisťovní SR
Júl 2020 – november 2023 partner MSquare s.r.o. – poradenstvo v oblasti zdravotníckych systémov
Júl 2016 – jún 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR – riaditeľ odboru
September 2012 – október 2013 Peter Juhás – Autodoprava, prevádzkový riaditeľ
Jún 2010 – august 2012 Novartis Slovakia – data manager
Február 2009 – jún 2010 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – analytik
Február 2004 – február 2009 Sanigest International - konzultant

 


 

Štátny tajomník II.

MUDr. Ladislav Slobodník, MBA

 

Vzdelanie

1992 ukončená Jesseniova lekárska fakulta Martin, Univerzita J. A. Komenského Bratislava
1995 odborná atestácia 1. stupňa z odboru Všeobecná chirurgia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny
2003 odborná atestácia z odboru Plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia, SZU Bratislava
2014 štúdium Master of Business Administration v odbore Management zdravotnictví na Central european management institut Praha
2015 špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita J. A. Komenského Bratislava

 

Profesijný životopis

Od 3. novembra 2023 štátny tajomník MZ SR
Od apríla 2023 poradca riaditeľa v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch
Apríl 2020 – jún 2020 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva nemocnice Poprad, a.s.
Od marca 2014 plastický chirurg - vedľajší pracovný pomer v zdravotníckom zariadení Minas s.r.o. jednodňová chirurgia
Od roku 2008 plastický chirurg a odborný garant Všeobecnej nemocnice Gynpor, s.r.o. Sliač v odbore plastická chirurgia
September 2012 – júl 2018 zástupca riaditeľa a námestník pre zdravotnú starostlivosť v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok – fakultná nemocnica
November 2007 – február 2010 vedúci lekár Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, poverený vytvorením a materiálno technickým vybavením novovznikajúceho oddelenia
August 1998 – december 2021 lekár na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Jún 1996 – júl 1998 sekundárny lekár v Centre hrudníkovej chirurgie, Odborný ústav pre tuberkulózne a respiračné ochorenia vo Vyšných Hágoch
Júl 1992 – máj 1996 sekundárny lekár na Chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Zvolen

 


 

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Michal Belák

Ing. Michal BelákMichal Belák je dlhoročným zamestnancom Ministerstva zdravotníctva SR, kde pracuje od mája 2012. Pôsobil na viacerých pozíciách v rámci Kancelárie ministra. Od apríla 2016 bol vedúcim Oddelenia vládnej a parlamentnej agendy MZ SR, ktorý koordinuje kontrolu plnenia úloh, ktoré ministrovi a ministerstvu ako rezortnému orgánu vyplývajú z pôsobnosti Národnej rady SR a jej orgánov, Vlády SR a jej orgánov. Od apríla do júna 2020 bol poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Kancelárie ministra. Je absolventom odboru podnikový manažment na Technickej univerzite vo Zvolene.

Do pozície generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR bol vládou SR vymenovaný od 18. mája 2023.

​ ​​​​​​​​​​​​​