Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Ministerka zdravotníctva SR

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite, FZaSP. Neskôr absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava. Ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Docentka Kalavská má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí.
Je vydatá a má jedno dieťa.

Od 14. apríla 2016 pôsobila ako štátna tajomníčka na Ministerstve zdravotníctva SR.

Prezident SR Andrej Kiska ju 22. marca 2018 vymenoval za ministerku zdravotníctva.

 

 

  


Štátny tajomník

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. sa narodil v roku 1959. Štúdium medicíny začal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a v roku 1984 ukončil na Lekárskej fakulte UK Bratislava. Následne získal v roku 1987 prvostupňovú atestáciu z internej medicíny, v roku 1991 atestáciu z hematológie a transfuziológie a v roku 1994 atestáciu z klinickej onkológie. V roku 1996 získal docentúru z verejného zdravotníctva – epidemiológie infekčných chorôb a v roku 2002 obhájil profesúru z verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V roku 1984 nastúpil na hematologicko-transfúzne oddelenie a chemoterapeutické oddelenie Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, od roku 1990 pôsobil na Internom oddelení a neskôr Internej klinike Národného onkologického ústavu. Od roku 1996 pôsobil v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, najskôr ako primár a neskôr ako prednosta Internej - onkologickej kliniky, bol aj hlavným odborníkom MZ SR pre klinickú onkológiu. Profesor Špánik má za sebou bohatú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť, absolvoval viacero vzdelávacích pobytov v USA, je aktívny v pedagogickej činnosti a je takisto členom mnohých odborných organizácií.
Je ženatý a má štyri deti.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.


Štátny tajomník

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA​MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA sa narodil v roku 1958. Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, Hradec Králové a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava. Následne získal atestácie I. a II. stupňa zo všeobecnej chirurgie, ako aj nadstavbovú atestáciu z traumatológie. Absolvoval viaceré školenia a kurzy v odbore chirurgia a traumatológia. V roku 2013 ukončil doktorandské štúdium v odbore chirurgia a dostal titul PhD., v roku 2015 získal titul MBA v odbore – Manažment zdravotníctva. V roku 1984 začal pôsobiť na Chirurgickom oddelení NsP Trenčín. Neskôr tu pracoval ako vedúci lekár JIS chirurgického oddelenia, vedúci lekár Traumatologickej ošetrovacej jednotky. V rokoch 2004 až 2016 bol zástupcom primára Oddelenia úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Trenčín a od roku 2016 bol prednostom Kliniky úrazovej chirurgie FN Trenčín. V rokoch 1997 až 1999 pôsobil ako vedúci odboru zdravotníctva Okresného úradu Trenčín. Zároveň je od roku 2012 externým učiteľom na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, v roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady SR.

Vláda SR ho vymenovala do funkcie štátneho tajomníka 11. apríla 2018.

Generálny tajomník služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž JUDr. Ing. Jozef Ráž

JUDr. Ing. Jozef Ráž je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie a Bratislavskej vysokej školy práva. Od začiatku roku 2005 do roku 2010 pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve obrany SR, okrem iného aj ako riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR a ako riaditeľ Organizačného odboru MO SR. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji pre európsky program INTERACT. V rokoch 2011 až 2016 pôsobil na Slovenskej pošte, a. s., ako asistent predstavenstva/špecialista pre verejné obstarávanie, ako riaditeľ správy majetku a na záver ako riaditeľ úseku služieb a člen predstavenstva tejto spoločnosti.
Je ženatý a má dve deti.

Do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva ho Vláda SR vymenovala dňa 31.3.2016.