Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Transplantační koordinátori

Sieť transplantačných koordinátorov SR

Hlavný transplantačný koordinátor
MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
t.č.: 0917/ 546 022​
e-mail: martin_chrastina@hotmail.com
Národná transplantačná organizácia
MUDr. Daniel Kuba, PhD.
t.č. 0259370525, 0903706648,0903244471, 02 59370430
e-mail: daniel.kuba@szu.sk, ncot2@ncot.sk
TC Bratislava
Regionálny koordinátor:

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
t.č.: 0917/ 546 022
e-mail:
martin_chrastina@hotmail.com
TC Banská Bystrica
Regionálny koordinátor

MUDr. Jana Mačičáková
t.č.: 0907/ 832 331
e-mail:
 macicakova@mail.t-com.sk​​
TC Martin
Regionálny koordinátor:

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
t.č. : 043/4203498, 0905/764502
e-mail:
juraj.miklusica@gmail.com
TC Košice
Regionálny koordinátor:

Mgr. Marek Popovič
t.č.: 0903/ 627 011
e-mail:
transplantodd.snp@unlp.sk
Bratislava Kramáre
MUDr. Lucia Andelová
t.č.: 0948 438 811
fax: 02/ 5954 2988
e-mail: 
transplantacne@kramare.fnspba.sk
Banská Bystrica
MUDr. Jana Mačičáková
t.č.: 0907/ 832 331
e-mail: mac​icakova@mail.t-com.sk
Čadca
MUDr. Iveta Vavrová
t.č.: 0905/ 802 599
e-mail: oaim@nspcadca.sk
Bardejov
MUDr. Jozef Leškanič
t.č.: 054/ 478 84 36
e-mail: 
jozefleskanic@nsp-bardejov.sk
Bratislava sv. C + M
MUDr. Juraj Nechojdoma
t.č.: 02/ 6867 3347
e-mail: jurajn@post.sk
Banská Bystrica – DFN
MUDr. Oliver Petrík
t.č.: 048/ 472 65 54, 65
e-mail: opetrik@dfnbb.sk
Dolný Kubín
MUDr. Jana Rybanská
t.č.: 043/ 580 15 56, 514
e-mail: nspdk@nspdk.sk
Humenné
prim. MUDr. Stanislav Saladiak
t.č.: 057/ 770 62 96
e-mail:
stanislav.saladiak@svetzdravia.com
Bratislava Ružinov
MUDr. Anna Dobišová
t.č.: 0902 745 884
e-mail: anka.zabka@gmail.com​
Banská Bystrica - SÚSCCH
MUDr. Ivan Jób
t.č.: 048/ 433 34 06
e-mail: job@suscch.eu
Liptovský Mikuláš
MUDr. Viktor Hegeduš
t.č.: 044/ 556 33 44
e-mail: riaditelstvo@nsplm.sk
Kežmarok
MUDr. Serhiy Rak
t.č.: 052/451 22 51
e-mail:
serhiy.rak@nemocnicakezmarok.sk
Bratislava DFNsP
MUDr. Rudolf Riedel
t.č.: 0917/ 461 437
e-mail: riedel@dfnsp.sk
Bojnice - Prievidza
MUDr. Maroš Stano
t.č.: 046/ 511 21 78
e-mail: stano.maros@zoznam.sk
Martin
Mgr. Alexander Szendrey
t.č.: 043/ 420 34 98, 0905/764 502
e-mail: sendrey@atlas.sk
Košice UNLP Tr. SNP 1
prim. MUDr.  Jana Šimonová
t.č.: 055/ 640 28 58
e-mail: jana.simonova@unlp.sk
Bratislava NÚSCH
MUDr. Ingrid Olejárová
t.č.: 0903/ 232 073, 02/59320264
e-mail: olejarova@nusch.sk
Brezno
MUDr. Ján Mačkin
t.č.: 048/ 630 23 42, 349
e-mail: sekretariat@nspbr.sk
Považská Bystrica
MUDr. Renáta Piačková
t.č.: 042/ 430 42 84
e-mail: oaim@nemocnicapb.sk
Košice - UNLP Rastislavova 43
MUDr. Ján Michlík
t.č.: 055/ 615 20 04
e-mail: oaim@unlp.sk
Bratislava DKC
MUDr. Rudolf Poruban
t.č.: 0911/ 650 653
e-mail: poruban@dkc-sr.sk
Lučenec
MUDr. Štefan Chudý
t.č.: 0907/ 348 556
e-mail: drchudy@atlas.sk
Ružomberok
MUDr. Milan Korenko
t.č.: 044/ 438 2111, 2651, 2622
e-mail: korenko@uvn.sk
Košice – VÚSCH
prim. MUDr. Janka Beňová
t.č.: 055/ 789 10 11
e-mail: janka.benova@vusch.sk
Dunajská streda
MUDr. Tóth Ervín
t.č.: 031/ 557 11 72, 363
e-mail: aro@nspds.sk
OAIM, NsP Myjava
Staromyjavská 59, 90701
prim. MUDr. Pavol Halaš
t.č.: 0908 788 400

 

Trstená
MUDr. Dagmar Hritzová
t.č.: 043/ 530 72 28, 206
e-mail:
 hritzova.dagmar@nsptrstena.sk
Košice – DFN
prim. MUDr. Gabriela Tischler
t.č.: 055/ 235 42 52
e-mail: tischler@dfnkosice.sk
Galanta
MUDr. Dagmar Bodáková
t.č.: 0905/ 574 041
e-mail:  bodakova.dagmar@gmail.com​
Partizánske
prim. MUDr. Gabriel Krbúšik
t.č.: 0902/ 927 886
e-mail: gkrbusik@zoznam.sk
Žilina
MUDr. Eva Moresová
t.č.: 041/ 511 08 45
e-mail: emoresova@atlas.sk
Košice - Šaca
prim. MUDr. Michal Blanár
t.č.: 055/ 723 43 60
e-mail:
michal.blanar@nemocnicasaca.sk
Komárno
MUDr. Andrej Rosinský
t.č.: 035/ 790 92 33
e-mail: drararo@pobox.sk
sekretariat.kn@forlife.sk
Revúca
MUDr. Vigodová Tatiana
t.č.: 058/ 483 33 33
e-mail: nsprevuca@nsprevuca.sk
  Kráľovský Chlmec
prim. MUDr. Miloš Koľ
t.č.: 056/ 686 63 55
e-mail:
koordinatornspkch@dornet.sk
Levice
MUDr. Lýdia Fehér
t.č.: +421 903 149 493
e-mail: lydia.feher@nlv.agel.sk
Rimavská Sobota
MUDr. Róbert Rajský
t.č.: 0918/ 185 700
e-mail: rRajsky@zoznam.sk
  Krompachy
prim. MUDr. Adriana Dzugasová
t.č.: 053/ 418 62 22
e-mail:
adriana.dzugasova@gmail.com
Malacky
MUDr. Alena Volnárová
t.č.: 0915/ 851 120
e-mail: alena.volnarova@nemocnicna.sk
Trenčín
MUDr. Tomáš Šulík
t.č.: 032/ 656 62 18
e-mail: suliktomas@gmail.sk
  Levoča
prim. MUDr. Peter Makara
t.č.: 053/ 391 33 97
e-mail: oaim@levnemoc.sk
Nitra
MUDr. MUDr. Marek Petráš
t.č.: 037/ 654 51 11
e-mail: petrasm@azet.sk​​
Veľký Krtíš
MUDr. Milan Panenko
t.č.: 047/ 483 09 91
e-mail: sekretatriat@nspvk.sk
  Michalovce
MUDr. Oľga Smaržíková
t.č.: 056/ 641 66 18
e-mail:
olga.smarzikova@svetzdravia.com
Nové Zámky
MUDr. Štefan Krbila
t.č.: 035/ 691 22 26
e-mail: krbila@nspnz.sk
Zvolen
MUDr. Denisa Tomaľová
t.č.: 045/ 520 676
e-mail: oaimvrch@nspzv.sk
  Poprad
prim. MUDr. Ladislav Brugoš
t.č.: 052/ 712 53 05
e-mail:
ladislav.brugos@nemocnicapp.sk
Piešťany
MUDr. Daniela Bedřichová
t.č.: 033/ 795 53 33
e-mail: sekretariat@naw.sk
Žiar nad Hronom
MUDr. Ladislav Kukolík
t.č.: 045/ 670 93 70
e-mail: kukolik@nemocnicazh.sk
  Prešov
prim. MUDr. Ľubomíra Romanová
t.č.: 051/ 701 16 75
e- mail: romanova@fnsppresov.sk
Skalica
MUDr. Rastislav Sabanoš
t.č.: 034/ 696 91 08
e-mail: sabanos@pobox.sk
    Rožňava
prim. MUDr. Zsolt Varga
t.č.: 058/ 777 12 21
e-mail: 
zsolt.varga@svetzdravia.com
Šahy
MUDr. Anas Ismail
t.č.: 0903/ 157 956
e-mail: gynekologia@nsp.sahy.sk
riaditel@stonline.sk
    Snina
prim. MUDr. Norbert Orinin
t.č.: 057/ 787 12 42
e-mail: oaim@nemocnicasnina.sk
Topoľčany
MUDr. Michaela Ciulisová
t.č.: 038/ 535 12 55
e-mail: michaela.ciulisova@hospitalto.sk
    Spišská Nová Ves
prim. MUDr. Boris Mavrodiev
t.č.: 053/ 419 94 39
e-mail:
boris.mavrodiev@svetzdravia.com
Trnava
MUDr. Miriam Jančovičová
t.č.: 0908/ 165 983
e-mail: mirka.jan@centrum.sk
    Stará Ľubovňa
MUDr. Štefan Repka
t.č.: 052/ 431 71 11
e-mail: s.repka@slnet.sk
Zlaté Moravce
MUDr. Jarmila Dekrétová
t.č.: 0905/ 291 626
e-mail: jarmila.dekretova@nzm.agel.sk
    Svidník
prim. MUDr. Renáta Diničová
t.č.: 054/786 04 31
e-mail:
renata.dinicova@svetzdravia.com
      Trebišov
MUDr. Marek Ferčák
t.č.: 056/ 666 03 33
e-mail:
marek.fercak@svetzdravia.com
      Vranov nad Topľou
prim. MUDr. Dušan Kostovčík
t.č.: 057/ 486 58 83
e-mail:
dusan.kostovcik@svetzdravia.com