Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Komisia pre skríning onkologických chorôb v SR

Meno a priezvisko

Organizácia

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
predseda

Slovenská onkologická spoločnosť
prezident

MVDr. Jana Trautenberger Ricová
podpredseda

Národný onkologický inštitút

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
tajomník

MZSR/Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie

MUDr. Eva Sladká

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ing. Vladimír Filípek

Národné centrum zdravotníckych informácií

doc. MUDr Jozef Kalužay, PhD.

MZSR/Sekcia zdravia

Mgr. Miroslav Staník

MZSR/Komunikačný odbor

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Národný onkologický inštitút

MUDr. František Podivinský, , PhD.

ZP Dôvera

RNDr. Miroslava Jurčáková, PhD.

ZP Union

Mgr. Gabriela Hrnek Bednárová

ZP VšZP

MUDr. Jana Bendová, PhD.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL)

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť

prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

Slovenská rádiologická spoločnosť

MUDr. Oliver Sadovský, CSc.

Slovenská gynekologická a pôrodnícka spoločnosť