Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný p​oria​dok MZ SR účinný od 1. júla 2020
Všeobecná časť OP-od-01-07-2020.pdf
Špecifické funkčné náplne organizačných útvarov – príloha č. 1 OP-od-01-07-2020-priloha1.pdf
Organizačná schéma MZ SR – príloha č. 2 OP-od-01-07-2020-priloha2.pdf
Zoznam použitých skratiek – príloha č. 3 OP-od-01-07-2020-priloha3.pdf

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku MZ SR
s účinnosťou od 1. septembra 2020 

OP-od-01-07-2020-priloha3.pdf