Tlačiť Späť

Domov

2001

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 na lokalitách Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso

Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických, sú v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní výsledky sledovania predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“).

Limity pre klimatické parametre v zmysle vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania sú nasledovné:

  • relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1650 hodín,
  • teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,
  • relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
  • ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 °C
 
Meteorologické stanice na sledovanie klimatických parametrov sú zriadené v lokalitách:
  • Lučivná
 
Sledovanie klimatických parametrov na tejto lokalite a ich predkladanie na MZ SR zabezpečuje spoločnosť Kúpele Lučivná a. s., 059 31 Lučivná, ktorá prevádzkuje prírodné liečebné kúpele.
  • Horný Smokovec a Nový Smokovec
 
Na týchto lokalitách je zriadená spoločná meteorologická stanica, nakoľko podľa vyjadrenia SHMÚ sú údaje na týchto lokalitách identické. Sledovanie klimatických parametrov a ich predkladanie na MZ SR zabezpečujú spoločnosti Kúpele Horný Smokovec s. r. o., 062 01 Starý Smokovec a Kúpele Nový Smokovec a. s., 062 01 Nový Smokovec, ktoré prevádzkujú prírodné liečebné kúpele.
  • Štós
 
Sledovanie klimatických parametrov na tejto lokalite a ich predkladanie na MZ SR zabezpečuje spoločnosť Kúpele Štós a. s., 044 27 Štós, ktorá prevádzkuje prírodné liečebné kúpele.
  • Štrbské Pleso
 
Sledovanie klimatických parametrov na tejto lokalite a ich predkladanie na MZ SR zabezpečuje spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso a. s., 059 85 Štrbské Pleso, ktorá prevádzkuje prírodné liečebné kúpele.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 – lokalita Lučivná

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 48 %, pričom maximum bolo 67 % (8/2001) a minimum bolo 30% (9/2001).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1912 hodín, pričom maximum bolo 297 hodín (5/ 2001) a minimum bolo 80 hodín (12/2001).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10,3 °C, pričom maximum bolo 13,8 °C (5/2001) a minimum bolo 7,1 °C (11/2001).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 75 %, pričom maximum bolo 84 % (9/2001) a minimum 61 % (5/2001).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,5 °C, pričom maximum bolo 42,8 °C (7/2001) a minimum bolo –1,4 °C (12/2001). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 3 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 55,5 °C (4. 8. 2001) a minimum prekročenia bolo 52,7 °C (16. 7. 2001).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001

– lokality Horný Smokovec, Nový Smokovec

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 49 %, pričom maximum bolo 72 % (8/2001) a minimum bolo 27 % (11/2001).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2335 hodín, pričom maximum bolo 351 hodín (8/2001) a minimum bolo 81 hodín (11/2001).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,2 °C, pričom maximum bolo 11,7 °C (5/2001) a minimum bolo 5,1 °C (11/2001).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 76 %, pričom maximum bolo 86 % (12/2001) a minimum bolo 63 % (5/2001).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 17,7 °C, pričom maximum bolo 38,7 °C (8/2001) a minimum bolo –7 °C (12/2001). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 – lokalita Štós

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 42 %, pričom maximum bolo 60 % (8/2001) a minimum bolo 28 % (3/2001).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1573 hodín, pričom maximum bolo 254 hodín (5/2001) a minimum bolo 55 hodín (1/2001).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,9 °C, pričom maximum bolo 12,3 °C (8/2001) a minimum bolo 6,7 °C (1/2001).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 73 %, pričom maximum bolo 83 % (10/2001) a minimum bolo 56 % (5/2001).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22 °C, pričom maximum bolo 47,9 °C (7/2001) a minimum bolo –11,8 °C (12/2001). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 15 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 59,8°C (15.7.2001) a minimum prekročenia bolo 50,5 °C (27.8.2001).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 – lokalita Štrbské Pleso

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 45 %, pričom maximum bolo 65 % (8/2001) a minimum bolo 28 % (3/2001).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1769 hodín, pričom maximum bolo 283 hodín (5/2001) a minimum bolo 74 hodín (9/2001).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,6 °C, pričom maximum bolo 11,2 °C (5/2001; 8/2001) a minimum bolo 7,1 °C (3/2001).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 84 %, pričom maximum bolo 93 % (9/2001) a minimum bolo 69 % (5/2001).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 16,1 °C, pričom maximum bolo 36,3 °C (7/2001) a minimum bolo -3 °C (12/2001). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 na lokalitách Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso - verzia pre tlač vo formáte