​Oznamujeme, že dňa 25.6.2018 bola ukončená elektronická aukcia v rámci prvej etapy oddlžovania zdravotníckych zariadení v zmysle Koncepcie oddlžovania. Ukončením elektronickej aukcie bola zároveň uzavretá aj prvá etapa oddlžovania.
 
Uvedeným dňom bola taktiež ukončená aj karanténa v zmysle Osobitných ustanovení o procese oddlženia nemocníc a je tak možnosť opätovne disponovať so všetkými pohľadávkami/záväzkami, ktoré neboli v rámci tejto etapy oddlžené (v zmysle úhrad, postúpení, uznávania záväzkov a podobne) v systéme EAS ako aj mimo neho.