ZVYŠOVANIE PLATOV ZDRAVOTNÍKOV V PREHĽADNÝCH TABUĽKÁCH

13. decembra 2022

​Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby.


celý článok

Do zdravotníctva v roku 2023 poputuje 8,1 miliardy eur


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 bola vo štvrtok zverejnená v Zbierke zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/100/20230330 Vyplýva z nej, že zdravotníctvo bude mať tento rok o 1,72 mld. eur, teda o 27 % viac finančných zdrojov ako bolo rozpočtované vlani. Na zdravotnú starostlivosť pôjde o 950 mil. eur viac oproti roku 2022.

celý článok

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu


Predmetom ponuky je hnuteľný majetok strojového, elektrotechnického, stavebného charakteru a zariadenia trafostanice, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 v znení neskorších predpisov.

celý článok

Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová


Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť vytvoriť nové ambulancie v nedostatkových okresoch vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a dorast. Aj keď vyhodnotenie siete ambulantných poskytovateľov vznikalo striktne na základe analýz a zozbieraných dát z celého Slovenska, bez podpory a praktického pohľadu samosprávnych krajov by výzva nemohla byť úspešná.

celý článok