Parlament schválil skokový nárast platov v zdravotníctve

5. októbra 2022

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila komplexné a razantné zvýšenie ohodnotenia zdravotníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najvyšší nárast platov za poslednú dekádu. Zároveň, prvýkrát sa všetky zdravotnícke povolania dočkali systematizovaného platového nastavenia, ktoré zohľadňuje prax, odbornosť, náročnosť a zodpovednosť jednotlivých povolaní.


celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.1.2023 – 31.1.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.1.2023 – 31.1.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva

25. novembra 2022  Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2023 – 31.1.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
25. novembra 2022  Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2023 – 31.1.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
24. novembra 2022  Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.12.2022 – 28.2.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
24. novembra 2022  Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Záchranná zdravotná služba Bratislava so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava
23. novembra 2022  Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.1.2023 – 31.3.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
23. novembra 2022  Hoaxy a fakty o pripravovaných projektoch v rámci plánu obnovy a odolnosti
22. novembra 2022  Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.1.2023 – 31.3.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
22. novembra 2022  Často kladené otázky a odpovede k Výzve pre národný projekt „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“
22. novembra 2022  Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice so sídlom Rastislavova ul. č. 43, 041 90 Košice
22. novembra 2022  Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Detská fakultná nemocnica Košice so sídlom Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice

zobraziť všetky články