Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.6.2024 – 30.6.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.6.2024 – 30.6.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva