Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov má nové vedenie


Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dňom 7. decembra 2023 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov MUDr. Juraja Smatanu, MBA, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

celý článok

Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 13/2023


Názov petície: „Petícia za zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šali“

celý článok

Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby


Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument: „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatočne nereflektovala na požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením míľnika Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

celý článok