ZVYŠOVANIE PLATOV ZDRAVOTNÍKOV V PREHĽADNÝCH TABUĽKÁCH

13. decembra 2022

​Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby.


celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava

celý článok

PNMI, n. o., Michalovce – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku


Prebytočným prioritným majetkom je pozemok o výmere 46 055 m2 na parcele č. 1556/1 katastrálneho územia Stráňany, obec Michalovce

celý článok

Slovensko sa pred 30 rokmi stalo členom Svetovej zdravotníckej organizácie


Slovensko si 4. februára pripomína 30. výročie vstupu do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorej hlavnou úlohou je podpora zdravia, zdravotnej bezpečnosti a posilňovanie zdravotníckych systémov. Jej dôležitosť sa ukázala aj počas poslednej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 či utečeneckých kríz.

celý článok