Rezidentské štúdium sa otvára aj pre lekárov špecialistov

18. augusta 2023

Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, sa od 1. októbra otvára pre celkovo 11 špecializácií. Lekári tak môžu absolvovať okrem všeobecného lekárstva a pediatrie aj štúdium napríklad psychiatrie, pneumológie, endokrinológie a ďalších. 


celý článok

Do boja proti rakovine MZ SR a partneri s kampaňou ONKOKONTROLA


Rakovina je závažným ochorením a hlavnou príčinou úmrtia v Európe. Odhaduje sa, že v roku 2020 bola v Únii diagnostikovaná rakovina u 2,7 milióna ľudí. Na základe týchto údajov sa odhaduje, že na rakovinu počas svojho života ochorie každý druhý občan únie, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu jeho života, pričom len polovica všetkých pacientov s rakovinou prežije. Na znižovanie výskytu a úmrtnosti na onkologické ochorenia teda EK odporúča organizované skríningové programy – práve skríningy umožňujú odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa stane invazívnou, to znamená, že pacienti majú väčšiu šancu na vyliečenie.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Nitra so sídlom Špitálska 588/6, Nitra


celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva

28. septembra 2023  Do boja proti rakovine MZ SR a partneri s kampaňou ONKOKONTROLA
28. septembra 2023  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
28. septembra 2023  Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Nitra so sídlom Špitálska 588/6, Nitra
27. septembra 2023  Výpadok telefonických liniek na MZ SR
25. septembra 2023  Zoznam kategorizovaných liekov 1.11.2023 – 30.11.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
25. septembra 2023  Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.11.2023 – 30.11.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
21. septembra 2023  Ministerstvo zdravotníctva spúšťa očkovanie novou adaptovanou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5 pre vekovú kategóriu od 12 rokov
21. septembra 2023  Ľudia s duševným ochorením potrebujú vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primeranú formu psychosociálnej podpory - odborníci na Slovensku sa inšpirovali skúsenosťami kolegov z Holandska
20. septembra 2023  Rezort zdravotníctva presúva ambulantné pohotovosti pre deti
20. septembra 2023  Popri Valnom zhromaždení OSN sa v New Yorku uskutoční Sprievodné podujatie SR k problematike onkologických ochorení u detí s účasťou ministra zdravotníctva Michala Palkoviča

zobraziť všetky články