Rezidentské štúdium sa otvára aj pre lekárov špecialistov

18. augusta 2023

Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, sa od 1. októbra otvára pre celkovo 11 špecializácií. Lekári tak môžu absolvovať okrem všeobecného lekárstva a pediatrie aj štúdium napríklad psychiatrie, pneumológie, endokrinológie a ďalších. 


celý článok

Výpadok telefonických liniek na MZ SR


Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje technickú poruchu, pre ktorú aktuálne nie je možné používať pevné telefónne linky ministerstva a zároveň nie je možné sa na ne dovolať. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.11.2023 – 30.11.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.11.2023 – 30.11.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok