Vláda schválila komplexný nárast platov v zdravotníctve

21. septembra 2022

​Vláda SR dnes schválila komplexné zvýšenie platov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov od roku 2013. Schváleniu predchádzali mesiace rokovaní so všetkými relevantnými stranami.


celý článok

Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do výzvy na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov


Rezort zdravotníctva vyšiel v ústrety potenciálnym žiadateľom o zapojenie sa do výzvy na rozširovanie a obnovu siete mobilných hospicov. Žiadosti bude možné podávať až do konca novembra. Ministerstvo tak reaguje na dopyt žiadateľov, ktorí by sa do výzvy radi zapojili, no potrebujú viac času na prípravu. 

celý článok

Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do dvoch výziev v Pláne obnovy a odolnosti SR


Ministerstvo zdravotníctva predlžuje možnosť zapojiť sa do výziev Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov a Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie. Reaguje tak na dopyt potenciálnych žiadateľov, ktorí by sa do výziev radi zapojili, no potrebujú viac času na prípravu projektov.

celý článok

Kontrakt


uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravotníckou implementačnou agentúrou na rok 2022

celý článok