Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

10. júna 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 18 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 9 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Nemocnice dostanú peniaze na ďalšie potrebné investície na roky 2025 - 2028


Nemocnice v zriaďovateľskej spôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR dostanú financie na investičné projekty s hodnotou nad 1 milión eur. Rezort zdravotníctva zverejnil priorizovaný investičný plán na roky 2025 - 2028 pre tieto projekty, z ktorých na základe hodnotiacich kritérií vybral 18 projektov zdravotníckych zariadení. Celková suma schválených investičných projektov je 27,6 miliónov eur.

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva
zobraziť všetky články