Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

10. júna 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 18 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 9 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Výberové konanie


na obsadenie funkcie riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

celý článok

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.


– prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku - pravá časť

celý článok

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.


– prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku - ľavá časť

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva

21. júna 2024  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
17. júna 2024  Nemocnica Alexandra Wintera n. o. – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku
17. júna 2024  Nemocnica Alexandra Wintera n. o. – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku
13. júna 2024  Nemocnice dostanú peniaze na ďalšie potrebné investície na roky 2025 - 2028
13. júna 2024  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
10. júna 2024  Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
7. júna 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
6. júna 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava
6. júna 2024  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
5. júna 2024  Ďalší míľnik v prípade novej nemocnice v Martine splnený

zobraziť všetky články