Smernica MZ SR č. 06471-OZEÚMV-2012

Príloha č. 1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu

Príloha č. 2 - Zmluva o spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce

Príloha č. 3 - Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca podľa ust. § 58 ods. 1 Zákonníka práce

Príloha č. 4 - Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej cesty

Príloha č. 5 - Osnova pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty

Príloha č. 6 - Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného cestného motorového vozidla na ZPC

Príloha č. 7 - Schéma vysielania osôb na zahraničnú pracovnú cestu