Smernica MZ SR o zahraničných pracovných cestáchSmernica MZ SR o zahraničných pracovných cestách

 Príloha č. 1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu   Príloha č. 1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu

Príloha č. 2 - Zmluva o spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce   Príloha č. 2 - Osnova pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty

Príloha č. 3 -Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného cestného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu  Príloha č. 3 - Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného cestného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu