Inštitút zdravotnej politiky (IZP) je analytický útvar ministerstva zdravotníctva. Našou úlohou je pripravovať vstupy, podklady a analýzy, ktoré sa využívajú pri realizácií projektov, reforiem či zdravotnej politiky na Slovensku. Medzi naše hlavné projekty patrí referencovanie cien zdravotného materiálu, pomôcok a iných nákladových položiek, centrálny nákup ťažkej techniky, či vytváranie optimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Základom IZP sú dáta. Kvalita a využívanie dát pri rozhodovaní je však v zdravotníckom sektore dlhodobo zanedbávaná, čo z historického pohľadu negatívne vplývalo na kvalitu a efektivitu celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ak si šikovný mladý analytik, máš chuť sa naučiť niečo nové a nevadia ti hodiny strávené nad excelom, či matlabom, aj Ty môžeš dopomôcť zmeniť túto situáciu a prispieť k tvorbe udržateľného a kvalitného zdravotníckeho systému.

Názov pozície: Stály dátový stážista / stážistka

Časový rozsah: dohodou - podľa potrieb IZP a možností stážistu

Dátum nástupu: dohodou

Náplň práce:

 • Pomoc pri príprave dátových vstupov, analýz a podkladov pre realizáciu projektov, ako napríklad:

  • Vytváranie databázy cien zdravotníckej techniky

  • Referencovanie špecializovaného zdravotného materiálu

  • Stratifikácia nemocníc

  • Centrálny nákup ťažkej zdravotnej techniky

Požiadavky:

 • Počítačové zručnosti:

  • Excel – pokročilý

  • SQL – základné zručnosti

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na katarina.hermann@health.gov.sk s názvom „Stáž IZP“ v predmete mailu.