Normatívy minimálneho personálneho obsadenia sestrami pri posteli chorého a ďalším ošetrovateľským personálom (lôžkové oddelenia - akútne postele) a WISN metóda

Materiál nie je k dispozícii vo formáte HTML.

  • Normatívy minimálneho personálneho obsadenia sestrami pri posteli chorého a ďalším ošetrovateľským personálom (lôžkové oddelenia - akútne postele) -

 


 

  • Minimálne normatívy sestier pri posteli chorého a ďalšieho ošetrovateľského personálu, návrhy na ich úpravu a údaje z WISN metódy -

 


 

  • Vyhodnotenie pripomienkového konania -