OPATRENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25.novembra 2011
č. S11219-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru je uvedený v prílohe.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Ivan Uhliarik
minister


kompletny-material-201112.zip

kompletny-material-201112.zip 

5_cast_0_vlastny_mat.rtf

5_cast_0_vlastny_mat.rtf 

5_cast_A_zoznam.xls

5_cast_A_zoznam.xls 

5_cast_B_obmedzenia_a_limity.rtf

5_cast_B_obmedzenia_a_limity.rtf 

5_cast_C_skratky.rtf

5_cast_C_skratky.rtf 

 


Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru platný od 1.10.2019

Ind_ZP_zoznam.xls

Ind_ZP_zoznam.xls 

Ind_ZP_skratky.rtf

Ind_ZP_skratky.rtf 

Ind_ZP_obmedzenia_a_limity.rtf

Ind_ZP_obmedzenia_a_limity.rtf 

Dátum aktualizácie: 1.10.2019