Zdravotnícka implementačná agentúra (ZIA) zverejnila Výzvu na výber posudzovateľov do databázy. Účelom výzvy je zostavenie databázy posudzovateľov, v rámci dotknutej oblasti jednotlivých žiadostí/investičných projektov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný proces posudzovania.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Výzva na výber posudzovateľov do databázy ZIA zia-vyzva-na-vyyber-posudzovatelov-do-databaazy-ZIA.pdf
Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do databázy posudzovateľov ZIA zia-príloha-1-ziadost-o-zaradenie-do-databaazy-posudzovatelov-zia.docx zia-príloha-1-ziadost-o-zaradenie-do-databaazy-posudzovatelov-zia.pdf
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie zia-priloha-2-cestne-vyhlasenie.docx zia-priloha-2-cestne-vyhlasenie.pdf