Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 5/2019

S cieľom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

prikaz-ministerky-5-2019-scan.pdf
​METODIKA EMA.EVO k Príkazu  ministerky zdravotníctva SR č. 5/2019 Metodika.rtf
Textové prílohy k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 5/2019 Textové prilohy.rtf
Tabuľky k Príkazu  ministerky zdravotníctva SR č. 5/2019 Tabulky-k-5-2019.xls