Uplatnenie Zákonníka práce v organizáciách v priamej riadiacej pôsobnosti MZ SRPre riaditeľov, vedúcich zamestnancov a personálne útvary zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu nie je dokument prístupný vo formáte HTML.

  • Usmernenie k Zákonníku práce - pomôcka č. 1 -

 

 

 

  • Úlohy organizácie k uplatneniu zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonníka práce – pomôcka č.2 -

 

 

 

  • Všetky dokumenty spolu - samorozbalovací WinRar archív: