Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje držiteľov rozhodnutia na veľkodistribúciu liekov, výrobcov liekov a držiteľov registrácie liekov, že v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinní nahlásiť ministerstvu výšku výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenie za predchádzajúci rok do 31.1.2014.

Výšku výdavkov hláste na priloženom súbore na e-mailovú adresu marketing@health.gov.sk

 vydavky.xls

vydavky.xls