Hľadali ste: ŠDTP

Stránky a články

Počet výsledkov: 11

 1. POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19 ... Web stránka ŠDTP​​ ... Newsletter ŠDTP jún 2020  Nové!  ... Newsletter ŠDTP 1/2018 ... Newsletter ŠDTP 1/2017 ... Newsletter ŠDTP 3/2019 ... Newsletter ŠDTP 2/2019 ... Newsletter ŠDTP 1/2019 ...
  Dátum: 26. júna 2020  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?spdtp

 2. Baby-friendly Hospital Initiative - Interdisciplinárna oblasť ... Štandardný postup starostlivosti o matku a dieťa podľa zásad ...  ŠDTP pre Laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii ...  ŠDTP Ca cervixu ...
  Dátum: 10. júna 2020  Veľkosť: 111 KB
  https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

 3. zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky ... Z - NÁVRAT centrum n. o. Borov ... Občianske združenie " V I C T U S" Krupina ... servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL ...
  Dátum: 11. mája 2018  Veľkosť: 113 KB
  https://www.health.gov.sk/?objednavky-2018-2

 4. Lichardova 200/13 976 13 Slovenská Ľupča ... Reklamne predmety ku konferencii ŠDTP ... Jasovská ulica 3/a 851 07 Bratislava ... Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava ... Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava ...
  Dátum: 22. júna 2018  Veľkosť: 93 KB
  https://www.health.gov.sk/?faktury-2018-5

 5. a na hodnotenie Komisie MZ SR pre ŠDTP predložili 152 štandardných postupov, ktoré sú v štádiu ... povedal Jozef Kalužay zo IV. Internej kliniky LFUK a UNB a člen Komisie MZ SR pre ŠDTP. ...
  Dátum: 8. novembra 2018  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?konferencia-sdtp-priprava

 6. Sdtp-Humenne-8-10-1-2019 ... ​Zámerom pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v dňoch 8. - 10. januára 2019 v Humennom, bola podpora poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v procese implementácie ...
  Dátum: 14. januára 2019  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?Sdtp-Humenne-8-10-1-2019

Strana 1 z 2 1 2 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 43

 1. Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2 ... Dátum prvého predloženia na Komisiu MZ SR pre ŠDTP ... odborný projektový tím MZ SR pre ŠDTP a pacientske organizácie zastrešené AOPP v Slovenskej ...
  Dátum: 29. novembra 2019  Veľkosť: 53 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Primarna_pediatria/Psychomotoricky_vyvin_dietata.docx

Strana 1 z 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>