Hľadali ste: Petície

Stránky a články

Počet výsledkov: 70

 1. pristup-k-informaciam-1 ... Poskytovanie informácií ... ​Oznámenia výsledkov vybavenia petícii​​ ... medialne-informacie ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... PeticieOkvasVysledky ... Pictures ...
  Dátum: 10. júna 2016  Veľkosť: 68 KB
  https://www.health.gov.sk/?pristup-k-informaciam-1

 2. Peticie-Okvas-Vysledky ... Oznámenia výsledkov vybavenia petícii ... pristup-k-informaciam-1 ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... oddlzovane-zz ... ismol ... VeduciZamestnanci3 ... Pictures ... Obrázky ...
  Dátum: 13. júna 2018  Veľkosť: 68 KB
  https://www.health.gov.sk/?Peticie-Okvas-Vysledky

 3. a zistilo, že podanie označené ako „Petícia za urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici“je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v ...
  Dátum: 13. júna 2018  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?vysledok-pet-107-2016

 4. je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko ... petičnom práve. MZ SR po posúdení obsahu petície zistilo, že petícia... styku s orgánom verejnej moci MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 ...
  Dátum: 13. júna 2018  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?peticia-280-2016

 5. skutočnosti. Nedatovaným podaním označeným ako „Petícia – Senzory pre diabetikov“ pisateľ zasiela ministerstvu text petíciePetícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie ...
  Dátum: 7. septembra 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?vysledok-pet-4-2020

 6. práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah ...
  Dátum: 23. decembra 2021  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?vysledok-pet-7-2021

Strana 1 z 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 29

 1. Kvetná 11, 825 08 B r a t i s l a v a 26 ... o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ... Bratislava za rok 2 0 0 4 ... 2. Poslanie a strednodobý výhľad ŠÚKL ... Sekcia bezpečnosti liečiv a klinického skúšania ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 733 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/vyrocne_spravy_organizacii_rezortu/04sukl.doc

 2. Kvetná 11, 825 08 B r a t i s l a v a 26 ... o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ... Bratislava za rok 2 0 0 5 ... 2. Poslanie a strednodobý výhľad ŠÚKL ... Sekcia bezpečnosti liečiv a klinického skúšania ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 760 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/vyrocne_spravy_organizacii_rezortu/05sukl.doc

 3. O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O KMINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ... (1) Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „organizačný poriadok”) je ...
  Dátum: 28. mája 2013  Veľkosť: 580 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/organizacny_poriadok/Organizacny-poriadok-27-05-2013.docx

 4. O R G A N I Z A Č N Ý P O R I A D O KMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky ... (1) Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „organizačný poriadok”) je ...
  Dátum: 28. mája 2020  Veľkosť: 783 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/organizacny_poriadok/OP-od-01-06-2020.docx

 5. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 21. novembra 2018  Veľkosť: 2554 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2017.doc

Strana 1 z 5 1 2 3 4 5 > >>