Deň narcisov na MZ SR

15. apríla 2016

​​Štátni tajomníci Ministerstva zdravotníctva SR Andrea Kalavská a Stanislav Špánik dnes v rámci jubilejného 20. ročníka Dňa narcisov prijali dobrovoľníkov  - žiakov z bratislavského Odborného učilišťa Dúbravská cesta, od ktorých si prevzali kvet nádeje - žltý narcis.


celý článok

Verejná výzva


na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia acientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016

celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.6.2016 – 30.6.2016 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.6.2016 – 30.6.2016 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok