Nová moderná univerzitná nemocnica v Martine

16. októbra 2018

​Koncept novej univerzitnej nemocnice v Martine má už reálne kontúry. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh realizácie jej výstavby.


celý článok

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka


Prenájom miestností v hlavnej budove sanatória

celý článok

MZ SR pokračuje v príprave ŠDTP


Príprava štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) je hlavnou témou 2. výročnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa v dňoch 18. – 19. októbra 2018 uskutočňuje v Bratislave.

celý článok

Lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch


Aj v mestských funkčných oblastiach krajských miest Trnava, ako aj v obciach v ich blízkom okolí, bude integráciou ambulantnej starostlivosti pacientom poskytovaná zvýšená kvalita primárnej zdravotnej starostlivosti.

celý článok