Skvalitnenie primárnej starostlivosti – nevyhnutnosť a efektívna zmena

16. decembra 2014

Oblasť primárnej zdravotnej starostlivosti je jednou z priorít ministerstva zdravotníctva, preto pripravilo projekt jej reformy. Ťažiskom fungovania zdravotných systémov 21. storočia je pružnejšia, efektívnejšia a kvalifikovanejšia odborná spolupráca.​


celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu z občanov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Miesto výkonu štátnej služby: Limbová 2, 837 52 BA
Organizačný útvar: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností

celý článok

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok


1.1.2015 – 31.3.2015 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok