Štátny tajomník v Bruseli na rokovaní o ebole

17. októbra 2014

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Viliam Čislák sa 16. októbra zúčastnil v Bruseli na rokovaní o opatreniach proti šíreniu vírusu ebola, ktoré zvolala Európska komisia. Cieľom stretnutia  bolo skoordinovať aktivity členských štátov, dohodnúť jednotný postup ako zabrániť šíreniu nákazy a ako postupovať pri prijímaní opatrení na ochranu obyvateľstva EÚ.​


celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Hlavný radca 
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Vedúci služobného úradu, Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Inštitút zdravotnej politiky

celý článok

Oznam o vyhlásení výberu


Pozícia: Radca (príp. Samostatný radca, Odborný radca alebo Hlavný radca)
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Osobný úrad

celý článok