Občania sa výrazne podieľajú na boji s nedostupnosťou liekov

16. septembra 2014

Ministerstvo zdravotníctva uložilo pokuty v celkovej výške 70 000  € ďalším štyrom farmaceutickým spoločnostiam.  Opäť bola dôvodom nedostupnosť, tentoraz až siedmich liekov.​


celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzku stravovacej jednotky MZ SR

celý článok

Riaditeľ ECDC na ministerstve


Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sa stretla s riaditeľom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Marcom Sprengerom.

celý článok