Pilierom oddlženia je transparentnosť a efektívnosť, prvá fáza oddlženia sa skončila

3. augusta 2018

​Prvá etapa oddlžovania je úspešne za nami. Na istine sa vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte.


celý článok

Slovensku sa podarilo získať európskeho „vedeckého Oscara“


Slovensku sa podarilo získať tzv. európskeho „vedeckého Oscara“. Európska výskumná rada (European Research Council - ERC) schválila a odporučila financovať projekt Ing. Jána Tkáča, DrSc. (Chemický ústav SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami. Ide zatiaľ o jediný „Proof of concept“  grant na Slovensku, ktorý prestížna európska vedecká autorita ERC odsúhlasila.

celý článok

Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou


1.9.2018 – 30.11.2018 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra

celý článok