Informačné semináre o Rezidentskom programe

17. apríla 2014

Po vyhlásení výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie a stretnutí s predstaviteľmi vysokých škôl sú informačné semináre o Rezidentskom programe ďalším krokom ​


celý článok

Otázky týkajúce sa novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


Prečo sme museli pristúpiť k novele zákona? Čo je základnou zmenou?Bude dohľad v 1. a 2. kategórii výlučne doménou BOZP?


celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kateg

celý článok

Tripartita odobrila ochranu zdravia pri práci


Hospodárska a sociálna rada SR na  dnešnom rokovaní odporučila prijatie novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

celý článok