Zdravá zmena – kvalitnejšia a bezpečná zdravotná starostlivosť pre pacienta

15. apríla 2019

​Kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií, či zlepšenie dostupnosti nemocníc. To je len časť z kľúčových zmien pre zdravotníctvo zastrešené jedným slovom "stratifikácia". Predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská v pondelok predstavili detaily najväčšej zmeny v slovenskom zdravotníctve za posledných 15 rokov.


celý článok

Smernica MZ SR o ZPC (zamestnanci organizácií v priamej pôsobnosti MZ SR)


Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných služobných a pracovných  cestách zamestnancov organizácií v jeho priamej riadiacej pôsobnosti pri plnení úloh rezortu zdravotníctva

celý článok

Znižujeme administratívnu záťaž pre podnikateľov


Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka malo znížiť administratívne zaťaženie, oslobodení budú aj od platenia vybraných správnych poplatkov. Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta generálneho riaditeľa štatutárneho orgánu na funkčné obdobie 5 rokov v štátnej príspevkovej organizácii NCZI Bratislava

celý článok