Štátna tajomníčka MZ SR A. Kalavská je členkou Rady vlády pre prevenciu kriminality

1. júla 2016

​Štátna tajomníčka MZ SR Andrea Kalavská bola na rokovaní vlády dňa 30. júna 2016 vymenovaná za členku  Rady vlády SR  pre prevenciu kriminality.


celý článok

Výberové konanie


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Súťažný dialóg - Prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) pre systém správy klinických pacientov na podporu európskych referenčných sietí. Referenčné číslo: SANTE/2016/A4/013.

celý článok

Výzva Európskej komisie


o nábore nových expertov na zdravie

celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok