Projekt novej nemocnice pokračuje verejným obstarávaním

26. septembra 2014

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v procese výberu investora na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.


celý článok

Usmernenie MZ SR k spôsobu fakturácie zdravotníckych pomôcok


Usmernenie MZ SR k spôsobu fakturácie zdravotníckych pomôcok, ktoré sú od 1.10.2014 zaradené do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov

celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok