DFNsP Bratislava sa transformuje na Národný ústav detských chorôb

12. decembra 2017

​​Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) dnes pôsobí ako koncové zdravotnícke zariadenie pre liečbu detských pacientov z celého Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva má záujem na jeho ďalšom rozvoji a preto pripravilo spolu s vedením nemocnice projekt transformácie na Národný ústav detských chorôb. A nie je to len zmena názvu – týmto krokom sa zásadne zmení smerovanie pediatrie na Slovensku a zároveň aj podmienky na liečbu detí.


celý článok

V pracovných dňoch od 11.00 do 13.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie funkcie člena dozorného orgánu príspevkovej organizácie - Národný onkologický ústav v Bratislave, Psychiatrická nemocnica Hronovce.

celý článok

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín


1.1.2018 – 31.3.2018 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok