Stretnutie zástupcov rezortov zdravotníctva V4 +

30. októbra 2014

V rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky vo V4 sa v  dňoch 29. - 30. októbra 2014 v Bratislave stretli zástupcovia ministerstiev zdravotníctva krajín Vyšehradskej skupiny (V4) +Rakúska, Chorvátska a Slovinska. ​


celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok

FZ SZU - výberové konanie


Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

celý článok

FOaZOŠ SZU - výberové konanie


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

celý článok