Nové kódy dietetických potravín – prínos pre pacienta

25. júla 2014

​Ministerstvo zdravotníctva vychádza v ústrety pacientom, ktorým ošetrujúci lekári predpisujú dietetické potraviny. Novinkou je určenie tzv. „párujúceho kódu“ dietetickým potravinám, a to s prihliadnutím na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ako aj na účinnosť a bezpečnosť použitia týchto potravín.


celý článok

Ministerstvo pokračuje v boji s nedostupnosťou liekov


Ministerstvo zdravotníctva tentoraz uložilo jednej z farmaceutických spoločností až tri sankcie v celkovej výške 30 000 €. Dôvodom bola nedostupnosť troch liekov.

celý článok