Pilierom oddlženia je transparentnosť a efektívnosť, prvá fáza oddlženia sa skončila

3. augusta 2018

​Prvá etapa oddlžovania je úspešne za nami. Na istine sa vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte.


celý článok

Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou


1.9.2018 – 30.11.2018 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra

celý článok

Pacienti vo VÚSCH v Košiciach sú ošetrovaní najmodernejším CT


Ďalšia nemocnica má nový CT prístroj. Pacienti vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach budú ošetrovaní na novom CT pracovisku s novým najmodernejším CT prístrojom. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa zúčastnila na jeho slávnostnom uvedení do prevádzky. Ide o najrýchlejšie sériovo vyrábané CT na svete, žiaden iný model dostupný na globálnom trhu nevie pracovať s takou rýchlosťou.

celý článok