Integrovaná zdravotná starostlivosť

23. októbra 2014

Jednou z priorít MZ SR je oblasť primárneho sektoru. Súčasťou tzv. „reformy zdola“ je aj koncept integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú ministerstvo zdravotníctva prvýkrát predstavilo v dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky  2014 – 2030. ​


celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto výkonu štátnej služby: Ferienčíkova 20, 811 08 BA
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov, Odbor implementácie projektov, Oddelenie implementácie neinvestičných projektov

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto výkonu štátnej služby: Ferienčíkova 20, 811 08 BA
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov, Odbor kontroly verejného obstarávania

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto výkonu štátnej služby: Ferienčíkova 20, 811 08 BA
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov, Odbor programov EÚ, Oddelenie programovania

celý článok