MZ SR pripravuje ďalšie centrálne obstarávania

20. januára 2017

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v zavádzaní opatrení, ktoré zvyšujú efektivitu a transparentnosť pri nakladaní s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.
MZ SR ešte vlani odštartovalo centrálne nákupy CT prístrojov pre nemocnice, v súčasnosti finišuje s prípravou centrálneho obstarávania na nemocničné lôžka a RTG techniky – mamografov, angiografov, digitálnych röntgenov a MR prístrojov.


celý článok

Oznam o vyhlásení výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Služobný úrad: MZ SR, Limbová 2, 83752 BA
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek štátnej tajomníčky, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Odbor kategorizácie a cenotvorby

celý článok

Oznam o vyhlásení výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Služobný úrad: MZ SR, Limbová 2, 83752 BA
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Inštitút zdravotnej politiky

celý článok

Oznam o vyhlásení výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Služobný úrad: MZ SR, Limbová 2, 83752 BA
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Inštitút zdravotnej politiky

celý článok