Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Slovenská republika dostala do daru špeciálne vany na prevoz pacientov


Predstavitelia Holandského kráľovstva darovali na základe priateľských bilaterálnych vzťahov a rozširujúcej sa spolupráce Slovenskej republike zabezpečené vany, ktoré sú osobitne upravené na prevoz osôb vyžadujúcich si špeciálne zaobchádzanie. Ide napríklad o psychiatrických pacientov alebo o osoby umiestnené v detenčnom ústave. Prevzatie vanov sa uskutočnilo v piatok 8. decembra 2023, na adrese Ministerstva zdravotníctva SR. Dar bol odovzdaný za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Michala Štofka zástupcami Ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti Holandského kráľovstva Jelte Penninga a Sudesh Sukhraja a zástupkyne veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku Henriette van Notten.

celý článok

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov má nové vedenie


Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dňom 7. decembra 2023 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov MUDr. Juraja Smatanu, MBA, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

celý článok

Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 13/2023


Názov petície: „Petícia za zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šali“

celý článok