Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Fakultná nemocnica Trnava má nového riaditeľa


Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dnes, 30.novembra 2023, na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Daniela Žitňana, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

celý článok

Oznam - Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava

celý článok

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií


Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 GreenPass sa skončí 31.12.2023. Rovnako tak nebudú funkčné ani aplikácie OverPass a OverPass Special, ktoré slúžili na overenie covidových certifikátov. Dôvodom je výrazný pokles využívania aplikácií v dôsledku neexistencie obmedzení a ukončenia vydávania certifikátov DCC EÚ k 30.6.2023.

celý článok