Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

​​EMCDDA spúšťa európsky internetový prieskum o drogách 2024


Cieľom prieskumu, ktorý je určený ľuďom vo veku 18 rokov a starším, ktorí užili drogy, je zlepšiť pochopenie vzorcov užívania drog v Európe a pomôcť pri formovaní budúcich protidrogových politík a intervencií.

celý článok

O krok bližšie k novej banskobystrickej nemocnici


Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici dnes po ukončení verejného obstarávania podpísala zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu novej nemocnice. Nič tak nebráni ďalšej realizácii projektu. „Stavebné práce sa začnú už čoskoro. Ministerstvo zdravotníctva nepretržite komunikuje s Rooseveltovou nemocnicou ohľadom procesu a harmonogramu výstavby novej nemocnice financovanej do hrubej stavby z Plánu obnovy a odolnosti. Teší ma, že slovenský pacient je o krok bližšie k nemocnici 21.storočia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Trnava so sídlom Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 917 75  Trnava

celý článok