Počet prípadov ochorenia Covid-19 vo svete opäť postupne narastá, a ich zvýšené počty zaznamenáva aj Slovensko, nejde však zatiaľ o rapídny nárast. Pri posudzovaní vývoja epidemickej situácie odborníci posudzujú nielen počty prípadov, ale aj závažnosť ochorení, odzrkadlenú v počte  hospitalizovaných.  V čase letných dovoleniek je preto namieste najmä opatrnosť a zodpovedné správanie. Hoci väčšina ochorení na Covid-19 nemá ťažký priebeh, netreba ho aj vzhľadom na premenlivosť vírusu podceňovať.  Je potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré boli účinné aj doteraz. Konzílium odborníkov preto prináša niekoľko odporúčaní, ktoré vychádzajú z doteraz efektívnych opatrení a ktoré nám  môžu pomôcť chrániť seba aj svoje okolie:

 

  1. Pri príznakoch sa otestujme

V prípade príznakov akéhokoľvek ochorenia horných dýchacích ciest s príznakmi nádchy, kašľa, bolesti hrdla s teplotou, ostaňme doma, ochorenie „vyležme“ a neroznášajme infekciu. Urobme si samotest. V prípade ťažšieho stavu kontaktujme svojho lekára, ktorý môže indikovať potrebu PCR testovania. 

 

  1. Používajme rúško či respirátor

Na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú, napríklad, kultúrne podujatia, odletové a príletové haly, čakárne a pod., používajme rúško či respirátor (aj keď to platné pravidlá neprikazujú).

 

  1. Zvýšme opatrnosť pri cestovaní

Prekrývajme si ústa a nos respirátorom počas cesty lietadlom, vlakom alebo autobusom.

 

  1. Dodržujme odstup

Vyhýbajme sa kontaktu s cudzími ľuďmi, držme si odstup aspoň dva metre. 

 

  1. Vyhnime sa objímaniu

Pri stretnutiach so známymi sa neobjímajme a nebozkávajme. Podajme si len ruky.

 

  1. Nezabúdajme na umývanie rúk

Dodržiavajme hygienické opatrenia – často si umývajme a dezinfikujme ruky, prípadne používajme rukavice.

 

  1. Zaočkujme sa proti COVID-19

Odporúčame kompletnú očkovaciu schému -  dve dávky vakcíny a posilňovaciu dávku.

 

  1. Chráňme najzraniteľnejších

Ochraňujme predovšetkým najzraniteľnejšie skupiny ľudí, správajme sa zodpovedne k starším a k ľuďom s oslabenou imunitou. Pred kontaktom s nimi, najmä po návrate z dovoleniek, sa otestujme, používajme respirátor alebo aspoň rúško.

 

  1. Povinný respirátor

Dôsledne dodržiavajme povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, a sociálnych zariadeniach.

 

  1. Je potrebná opatrnosť

Buďme k sebe ohľaduplní, opatrní a nevystavujme sa zbytočnému riziku. A to aj v prípade, že sme ochorenie prekonali alebo nepatríme k rizikovým  skupinám.

10 odporúčaní Konzília odborníkov, ako si bezpečne užiť leto