Slovenský startup MultiplexDX zaoberajúci sa vývojom precíznej onkologickej diagnostiky získal grant z celoeurópskej schémy EIC Accelerator. Ide vôbec o prvú slovenskú firmu, ktorej sa podarilo uspieť v tomto prestížnom celoeurópskom programe zameranom na podporu inovácií a R&D. MultiplexDX získal v roku 2019 aj grant z Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) na vývoj novej diagnostickej metódy pre neuroendokrinné nádory. Úspech tohto healthtech startaupu potvrdzuje objektivitu a transparentnosť hodnotiaceho procesu Vedeckej rady MZ SR a stratégiu rezortu zdravotníctva podporovať excelentné vedecké tímy a inovatívne projekty s najvyšším potenciálom aplikácie do klinickej praxi.

„Vedecká rada MZ SR, ktorá je poradným orgánom ministra zdravotníctva zastúpenej slovenskými odborníkmi z akademického aj klinického výskumu ako aj medzinárodne uznávanými expertami zo Švajčiarska, Nemecka, Dánska, vyhodnotila projekt MultiplexDX ako jeden z najlepších v tzv. onko výzve v rámci napĺňania cieľov Národného onkologického programu, konkrétne Akčného plánu číslo 5 na podporu biomedicinskeho výskumu. Vo výzve uspel startup MultiplexDX s projektom vývoja nového diagnostického procesu a metódy pri neuroendokrinných nádoroch,“ uviedla Ivica Kvietiková, riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR.

Na základe hodnotenia Vedeckej rady MZ SR bol projekt MultiplexDX podporený sumou 250 tisíc eur, pričom o niekoľko mesiacov neskôr startup uspel v celoeurópskej grantovej výzve EIC Accelerator v konkurencii takmer 2000 firiem. Projekt predklinických skúšok diagnostického testu Multiplex8+ bol podporený maximálnou možnou čiastkou 2,5 mil. eur (0,5 mil. eur musí zabezpečiť z vlastných zdrojov.) Diagnostický test zvýši presnosť diagnózy rakoviny prsníka z dnešných 50 - 70 % na 98 percent.

„Obrovský úspech startupu MultiplexDX v celoeurópskej schéme EIC Accelerator potvrdzuje objektivitu a transparentnosť hodnotiaceho procesu na ministerstve zdravotníctva. Našou stratégiou je podpora objektívne najlepších projektov a tímov, ktorí majú svetovú úroveň a najvyšší potenciál, aby sa ich aplikovaný výskum dostal do klinickej praxe. Inovatívna včasná personalizovaná diagnostika rakoviny prsníka, s ktorou prichádza MultiplexDX môže signifikantne zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a tým znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku aj vo svete,” dodáva Ivica Kvietiková.