číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte
Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
00

Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P29: Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P29: Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v pdf
01 Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v pdf
01-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1: Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v pdf
01-2
  • Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku v docx Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku v pdf
02 Opis projektu
Opis projektu v docx Opis projektu v pdf
03 Cena verejnej práce Cena verejnej práce v docx Cena verejnej práce v pdf
04 Projektové práce Projektové práce v docx Projektové práce v pdf
05 Prevádzkové súbory Prevádzkové súbory v docx Prevádzkové súbory v pdf
06 Stavebné objekty Stavebné objekty v docx Stavebné objekty v pdf
07 Zdravotnícka technológia Zdravotnícka technológia v docx Zdravotnícka technológia v pdf
09 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 2/2022 v znení dodatku č. 2 Schéma štátnej pomoci v pdf
10 Protokol o splnení míľnika POO pre štádium Shell and core Protokol o splnení míľnika POO pre štádium Shell and core v pdf
11 Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit out“ Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit out“ v docx Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit out“ v pdf

Logá "Plán obnovy a odolnosti"

 ​