Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR sa dňa 15.5.2023 uskutoční Kurz správnej klinickej praxe pre koordinátorov klinických skúšaní a dňa 16.5.2023 Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2023. Pozvánky na registráciu nájdete v prílohe správy.

 

  1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inštitút výskumu a vývoja v spolupráci s národnou infraštruktúrou SLOVACRIN, ŠÚKL, Etickou komisiou pre klinické skúšanie, AIFP SK a Kovac Services s.r.o. organizuje Kurz správnej klinickej praxe pre koordinátorov klinických skúšaní, ktorý sa uskutoční dňa 15.5.2023 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Kurz je určený predovšetkým pre koordinátorov klinických skúšaní a členov študijných tímov, ale vítaní sú všetci priaznivci klinických skúšaní. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

Na podujatie sa prosím registrujte prostredníctvom pozvánky, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

Kapacita miestnosti je obmedzená na 80 účastníkov. Registrácia bude potvrdená samostatným e-mailom.

 

  1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inštitút výskumu a vývoja v spolupráci s národnou infraštruktúrou SLOVACRIN, ŠÚKL, Etickou komisiou pre klinické skúšanie, AIFP SK a Kovac Services s.r.o. organizuje Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2023, ktorý sa uskutoční dňa 16.5.2023 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s ústrednou témou Vykonávanie klinických skúšaní na Slovensku. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

Medzinárodný deň klinických skúšaní si každoročne pripomíname okolo 20. mája, kedy škótsky vedec James Lind v roku 1747 začal so svojou slávnou kontrolovanou klinickou štúdiou porovnávajúcou rôzne spôsoby liečby skorbutu (publikovanou v r. 1753, A treatise of the scurvy) a položil tak základy pre moderný klinický výskum.

Na podujatie sa prosím registrujte prostredníctvom pozvánky, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

Kapacita miestnosti je obmedzená na 80 účastníkov. Registrácia bude potvrdená samostatným e-mailom.