Užívate drogy? Koľko? Prečo? To sú jedny z otázok položených v najnovšom Európskom webovom prieskume o drogách, ktorý dnes spustila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). Cieľom prieskumu, ktorý je určený ľuďom vo veku 18 rokov a starším, ktorí užili drogy, je zlepšiť pochopenie vzorcov užívania drog v Európe a pomôcť pri formovaní budúcich protidrogových politík a intervencií.

Dobrovoľný anonymný prieskum - jedna z cielených  monitorovacích metód agentúry - sa tento rok uskutoční v 36 krajinách v približne 30 jazykoch. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude propagovaný na národných úrovniach, prostredníctvom kontaktných miest Reitox a ich partnerov, ako aj prostredníctvom cielenej reklamy v sociálnych médiách. 

Po druhýkrát sa na ňom zúčastňujú aj partneri agentúry zo západného Balkánu a z oblasti európskej susedskej politiky prostredníctvom projektov „Nástroj predvstupovej pomoci“ (IPA8) a „EU4Monitoring drog“ (EU4MDII), čím sa preklenú dôležité medzery v údajoch v týchto regiónoch. 

Výhodou internetových prieskumov je priame oslovenie ľudí, ktorí užívajú drogy. Sú rýchle a lacné na vytvorenie, rýchlo poskytujú nové údaje a môžu pomôcť odhaliť nové trendy. Ak sú rovnaké otázky spolu s dôsledným procesom prekladu, potom tieto prieskumy môžu umožniť aj porovnanie medzi jednotlivými krajinami. 

Nový prieskum, ktorý bude prebiehať šesť týždňov, je štruktúrovaný do modulov zameraných na: sociálno-demografické údaje, vzorce užívania drog, prístup k drogám (zvyčajne kupované množstvá a ceny), s hlbším zameraním na vzorce užívania kanabisu. Jeho zistenia prispejú k vznikajúcej poznatkovej základni o praktikách užívania drog v Európe. Pomôže to zlepšiť odhady veľkosti trhu na národnej a európskej úrovni a prispieť k rozvoju politiky v širšom zmysle. 

Hoci webové prieskumy nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, pri starostlivom vykonávaní a v kombinácii s tradičnými metódami zberu údajov môžu pomôcť vytvoriť podrobnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a drogových trhoch v Európe. Ako také sú kľúčovou zložkou reakcie EMCDDA na neustále sa meniaci drogový problém. 

Zdroje:
Webová stránka európskeho internetového prieskumu
Video o metodike: Prečo európsky webový prieskum o drogách? (2021)
Propagačné video

EMCDDA sa 2. júla 2024 EMCDDA sa 2. júla 2024 stane Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA) so širším mandátom. Ďalšie informácie: https://www.emcdda.europa.eu/about/euda-2024_en​
​​​​