Vážení prijímatelia POO, na webovom sídle vykonávateľa MZ SR v sekcii Plán obnovy a odolnosti v časti „Výzvy a priame vyzvania“ je aktualizovaná výzva „Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti“ Kód výzvy: 13I02-21-V17.

Aktualizoval sa dokument: "Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti"