Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19  GreenPass sa skončí  31.12.2023. Rovnako tak nebudú funkčné ani aplikácie OverPass a OverPass Special, ktoré slúžili na overenie covidových certifikátov. Dôvodom je výrazný pokles využívania aplikácií v dôsledku neexistencie obmedzení a ukončenia vydávania certifikátov DCC EÚ k 30.6.2023.

Doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aktuálne vydáva zdravotnícke zariadenie po aplikácii očkovania. O Národný certifikát o vykonanej vakcinácii možno požiadať naďalej aj Národné centrum zdravotníckych informácií https://covidforms.nczisk.sk/patient_portal/covid-19-validate-patient_IDSK.php).

Kolegovia z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR informovali rezort zdravotníctva o ukončení prevádzky mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special ku dňu 31.12.2023. Ako objednávateľ týchto služieb tak rozhodli na základe výrazne zníženého využívania zo strany občanov a po konzultácií a analýze odborníkov. Aplikácie, ktoré ich používatelia majú stiahnuté vo svojich mobiloch a majú v nich nahraté certifikáty, ostávajú dostupné, kým si aplikáciu sami neodinštalujú. Avšak nahrávanie nových certifikátov už nie je možné.

Aplikácia GreenPass bola uvedená do prevádzky 30.6.2021 na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ (2021/953 zo 14. júna 2021). Následne boli spustené aj aplikácie na overenie covidových certifikátov načítaním QR kódu. Cieľom bolo uľahčiť pohyb ľudí počas pandémie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sa pristúpilo k zrušeniu celoplošných opatrení a od 30.06.2023 sa zrušilo aj vydávanie digitálnych Covid certifikátov EÚ, došlo k zníženiu potreby používania aplikácií zo strany občanov. Tým nie je ďalšie prevádzkovanie efektívne. V prípade, že budúci vývoj ochorenia Covid-19 by si vyžadoval opätovné spustenie aplikácií, bude možné pristúpiť k ich reaktivácii.