​Funkcionárky sestier denne zastrašujú verejnosť informáciami o hroziacom kolapse poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Avizovaný kolaps zdravotníctva však nebude. 
 
Ministerstvo zdravotníctva opätovne apeluje na odborárske funkcionárky, aby prestali s bezdôvodným zastrašovaním verejnosti. Aktuálna situácia sa týka iba Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove. Ministerstvo zdravotníctva denne monitoruje stav a je v kontakte s riaditeľmi všetkých nemocníc. Naďalej platí, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Prešove nie je ohrozené, dokonca sa robia aj plánované výkony. V danej situácii je čoraz výraznejšia nervozita niektorých funkcionárok sestier, keďže svoje kolegyne dotlačili k výpovediam na základe vykonštruovaných dezinformácií.  Dôležité je však zdôrazniť, že ony  samy  výpovede nepodali,  ani sa nevzdali funkcií. 
 
Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák  dnes  absolvoval pracovný výjazd vo FNsP J. A. Reimana  Prešov, kde tento týždeň 136 sestier, ktoré sú vo výpovedi, nenastúpilo do práce. Minister skonštatoval, že sestry týmto krokom opustili svojich pacientov, zároveň však  vyjadril  vďaku ostatnému  personálu nemocnice, ktorý zvláda túto situáciu a naplno sa venuje poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientom. “Som traumatológ, začínal som ako ošetrovateľ, prešiel som celé Slovensko ako záchranár v sanitke, lietal som k najvážnejším prípadom vo vrtuľníku. Neviem si predstaviť, že by som opustil pacienta a bez oznámenia neprišiel do práce. Ľudsky neviem takýto čin pochopiť a podľa mňa je za hranicou etiky,” povedal minister Viliam Čislák. 
 
Skonštatoval, že  poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo FNsP Prešov je zabezpečené a  doplnil, že vláda si  prácu sestier vysoko váži, preto vyčlenila  55-mil. eur na zvýšenie miezd sestier, ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov na celom Slovensku. 
 
„Na Slovensku pracuje 30-tis. sestier, chápem, že majú právo dať výpoveď, ale je pre mňa  nepochopiteľné, že iba 2,3 % z nich pristúpili k protestom  a dávajú výpovede proti zvýšeniu mzdy, keď veľká väčšina z nich zvýšenie platov logicky víta. Osobne si nepamätám, že by niekto protestoval proti zvýšeniu mzdy,“  dodal minister Čislák. 
 
Predseda zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši k situácii v Prešove uviedol, že akciu zorganizovali odborárske predáčky, ktoré majú politické ambície a nič neriskujú.  “Na rozdiel od našich sestier, tieto funkcionárky už prácu sestier pri lôžku pacienta nerobia a zrejme si mysleli, že nahovorením sestier k nenastúpeniu do práce nemocnica skolabuje. Nestalo sa tak, a vďaka zodpovednému prístupu obetavých zamestnancov aj prístupu zdravotníkov z okolitých nemocníc je o pacienta postarané”, povedal Richard Raši. 
 
Podľa Rašiho je dnes vo výpovedi 2,3 % zo všetkých sestier  na Slovensku.  Od februára, keď výpovede vstúpia do platnosti, bude naďalej zabezpečená zdravotná starostlivosť ako doteraz a žiadny problém nenastane. 
 
Riaditeľ FNsP Prešov Radoslav Čuha poďakoval všetkým zamestnancom nemocnice za zvládnutie zložitej situácie a potvrdil, že nemocnica funguje a pacientom poskytuje potrebnú zdravotnú starostlivosť. “Ak 1. februára 333 sestier u nás skončí,  nemocnica bude fungovať ďalej, pretože sme pripravení aj na takýto scenár. Zmena sa v žiadnom prípade nedotkne  pacienta, ” informoval Radoslav Čuha. 
 
Počet stiahnutých výpovedí sestier naďalej rastie, dnes toto číslo dosiahlo 550 späť vzatí výpovedí. Nemocnice zároveň prijali do pracovného pomeru 125 nových sestier, vzhľadom na to, že  niektorým sestrám začala plynúť výpovedná lehota. Podľa informácií z jednotlivých nemocníc, ďalšie sestry sa stále informujú o možnosti späť vzatia výpovede. Vo výpovedi je 713 sestier z 30 000 sestier, ktoré pracujú v nemocniciach. Ministerstvo zdravotníctva SR vníma pozitívne, že  aj napriek  masívnej zavádzajúcej kampani zo strany funkcionárok sestier stále rastie počet sestier, ktoré sa slobodne informovali  u svojich zamestnávateľov, overili si fakty a na základe toho stiahli svoju výpoveď.
 
výpoveď​ späť-vzatie​​ prijatie nových​​
​Poprad ​0 124​ 5​
​Trnava ​66 45​ 3​
​Žilina ​185 31​ 12​
​Prešov ​333 62​ 70​
​Košice ​18 47​ 15​
​Trenčín ​53 135​ 20​
​Martin ​58 106​​
​SPOLU ​713 550​​ 125​