Minister Richard Raši odovzdal na celoslovenskom balneotechnickom seminári Cenu ministra zdravotníctva Ing. Petrovi Krahulcovi. Ocenenie udelil na návrh Asociácie slovenských kúpeľov a žriedel pri príležitosti okrúhleho životného jubilea, ktoré Peter Krahulec oslávil v máji. Nestor slovenského kúpeľníctva, osemdesiatročný Ing. Krahulec, svoj profesionálny život úzko zviazal s kúpeľmi. Zaslúžil sa o všetky legislatívne úpravy, ktoré sa týkali kúpeľov a ochrany prírodných liečivých zdrojov. V roku 1960 sa stal vedúcim Inšpektorátu kúpeľov a žriedel na ministerstve zdravotníctva v Prahe s pôsobnosťou pre celé Československo a od r. 1967 až do odchodu do dôchodku (1994) zastával túto funkciu na ministerstve zdravotníctva v Bratislave. Na slávnostnom ocenení sa zúčastnili členovia Štátnej kúpeľnej komisie, zástupcovia slovenských liečebných kúpeľov aj Asociácie slovenských kúpeľov.

Ing. Peter Krahulec (vpravo) preberá  ocenenie z rúk ministra Richarda Rašiho