Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský sa 2. júna 2011 zúčastnil na XX. International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia v Bratislave. Ide o významný medzinárodný kongres, ktorý sa zameriava na problematiku súdneho lekárstva a na Slovensku sa uskutočnil po prvý raz. Štátny tajomník Ján Porubský odovzdal počas kongresu Cenu ministra zdravotníctva MUDr. Vladimírovi Porubskému, ktorý sa tento rok dožíva významného životného jubilea. MUDr. Vladimír Porubský je nestor súdneho lekárstva na Slovensku, vynikajúci odborník, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenského súdneho lekárstva a medicíny. Dlhé roky pôsobil aj vo funkcii hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR, pod jeho vedením vznikali prvé slovenské súdnolekárske pracoviská, ktoré neskôr v ich práci usmerňoval a kontroloval. Okrem špecializovanej činnosti ( aj vo funkcii primára ) sa venoval vedeckým aktivitám, bol znalcom Krajského súdu v Bratislave a vypracoval množstvo vysoko cenených posudkov zo súdneho lekárstva.