​Záleží nám na tom, aby pacienti v každom kúte Slovenska mali dostupnú zdravotnú starostlivosť. Posilňovanie ambulantnej sféry je preto problematika, ktorou sa ministerstvo zdravotníctva intenzívne zaoberá a ku skvalitneniu tohto segmentu môžu výrazne prispieť aj centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 
„Zámerom ministerstva zdravotníctva je vytvoriť optimálne zázemie na poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch. Aby bola aj vďaka centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti dostupnejšia, čo pocítia predovšetkým pacienti. Takpovediac pod jednou strechou nájdu nielen všeobecného lekára ale aj špecialistov a nebudú musieť cestovať do vzdialenejších miest. Zároveň lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci získajú lepšie pracovné podmienky,“ informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo začiatkom októbra výzvu na predkladanie žiadostí o finančný  príspevok na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Výzva sa týka podpory zdravotníckej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch s výrazným lokálnym vplyvom. Ide o miesta, kde je slabá dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a týka sa aj projektov s uplatnením schémy štátnej pomoci, ktoré sú realizované na území okresných miest a v ich okolí.
 
Na túto výzvu je určených 20 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška príspevku na jeden projekt závisí od typu daného projektu. Maximálna výška príspevku pre projekty s lokálnym vplyvom je 700- tis. eur a pre projekty, pri ktorých sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci, je to 900-tis. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Hlavný zámer - teda poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosť na jednom mieste – zdôrazňuje aj samotný názov výzvy: „Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti“. Výzva je otvorená a žiadatelia môžu predložiť projekt v dvoch termínoch, a to do 15. januára 2021 alebo do 15. februára 2021.
 
Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
 
Pokiaľ ide o centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, vyhlásené už boli tri výzvy a aktuálne sa na Slovensku realizuje 48 projektov vo viacerých lokalitách, vo výške 37,6 mil. eur. Nové centrá vzniknú zatiaľ v 19-tich mestách a 27-mich obciach. Keď centrá začnú postupne fungovať, výrazne sa zlepší celkový manažment pacientov. V praxi budú plnohodnotne fungovať aj osobné návštevy lekárov v domácom prostredí, pacienti nebudú musieť cestovať za vzdialenými špecialistami a možno očakávať aj zníženie počtu hospitalizácií v nemocniciach.