Ochorenie COVID-19, nový koronavírus, podľa lekárov a vedcov zanecháva v mnohých prípadoch dlhodobé negatívne dopady na zdravie ľudí, ktorí ho prekonali. Odborníci na ministerstve zdravotníctva pracujú na tom, aby pacienti, ktorí sa úspešne z ochorenia COVID-19 vyliečili, ale ostali im vážne zdravotné následky, sa mali kde liečiť. Rezort rokuje s Asociáciou slovenských kúpeľov a aktívne pripravuje legislatívnu zmenu.

Odborníci z ministerstva zdravotníctva so zástupcami kúpeľov prerokúvajú primárne diagnózy, ktoré by mali byť preplácané zo strany zdravotných poisťovní v kúpeľnej postcovidovej liečbe. „Diskutujeme o tom, pre aký okruh pacientov a s akými konkrétnymi diagnózami by mala byť kúpeľná liečba poskytovaná,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

„V súčasnosti navrhujeme jednu indikáciu, ktorá sa týka problémov s dýchacími cestami. Vedieme zároveň naďalej odborné diskusie aj o tom,  aby takýto zoznam bol rozšírený,“ povedal Peter Stachura, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, ktorý so zástupcami kúpeľov spolu s odborníkmi aktívne rokuje.

Uvedené bude súčasťou novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (z. č. 577/2004) v príloha č. 6. Tá je aktuálne vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.

Ministerstvo zdravotníctva by chcelo pacientom umožniť postcovidovú liečbu v kúpeľoch čo najskôr. Ak materiál prejde zrýchleným legislatívnym konaním, takáto starostlivosť pre pacientov by mohla byť reálna v praxi už o dva týždne.