​Ministerstvo zdravotníctva pripravilo účinný legislatívny nástroj na zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch (z.č. 578/2004 Z.z.) sa zameriava na špecifické prípady, napríklad v čase pandémie, kedy výrazne narastá dopyt po zdravotníckych pracovníkoch. Novelu zákona dnes schválila na rokovaní Vláda SR.
 
„Operatívne reagujeme na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá nám ukazuje, že odborné posily v zdravotníctve sú potrebné. Preto  navrhujeme rozšíriť definíciu zdravotníckeho pracovníka. Týka sa to študentov, ktorí sú zapísaní na denné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, ako aj urgentná zdravotná starostlivosť,“ informuje minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Študenti v uvedených odboroch budú môcť odoberať biologický materiál na zistenie vírusového respiračného ochorenia, čím sa výrazne posilnia kapacity zdravotníckych pracovníkov na odberných miestach. Podmienkou  je, aby študenti všeobecného lekárstva už mali za sebou štúdium v rozsahu najmenej osem semestrov, študenti ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti  najmenej dva semestre. Študenti však budú vždy pracovať pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov, teda lekárov, zdravotníckych záchranárov, sestier alebo praktických sestier.
 
Zároveň študenti všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva budú môcť poskytovať aj zdravotnú starostlivosť, avšak iba s prihliadnutím na ich doterajšie teoretické a praktické skúsenosti, ktoré  počas štúdia získali; napríklad poslucháči lekárskych fakúlt, ktorí študujú všeobecné lekárstvo, musia mať ukončených najmenej desať semestrov. Nad ich výkonmi bude vždy dohliadať lekár.
 
„Touto novelou zákona reagujeme na aktuálnu situáciu, aby mali občania zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v prípade negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19. Legislatívu sme pripravili na základe skúseností z predchádzajúcich mesiacov, ktoré ukázali, že krízové situácie si pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyžadujú aj flexibilnú pracovnú silu,“ doplnil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Benefitom tohto návrhu je aj podpora výmeny odborných skúseností v zdravotníckej  praxi, keď študenti získajú nové poznatky priamo medzi skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi.
 
Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia si vyžaduje stopercentnú pripravenosť všetkých zložiek, ministerstvo zdravotníctva navrhuje prijatie tejto právnej úpravy v skrátenom legislatívnom konaní.