Ministerstvo zdravotníctva SR pri zabezpečení striekačiek a ihiel pre aplikovanie šiestej dávky vakcíny Comirnaty postupovalo rýchlo a podľa dostupných informácií. 
 
Ministerstvo zdravotníctva dalo pokyn nemocniciam na nákup ihiel a striekačiek minulý rok podľa usmernenia výrobcu vakcíny Comirnaty. Nemocnice si na základe zadania zaobstarali najvýhodnejšie ihly a striekačky v dostatočnom množstve s predpokladom, že budú potrebovať očkovať niekoľko desiatok až stoviek tisíc pacientov. Comirnaty je vakcína na prevenciu ochorenia COVID-19, ktorá bola registrovaná v Európskej únii 21.12.2020. O zmenu v registrácii v počte dávok z jednej 0,45 ml liekovky (ampulky) požiadal výrobca Európsku liekovú agentúru začiatkom nového roka.
 
V prípade ak jedna liekovka (ampulka) obsahuje viac ako jednu dávku vakcíny, jej obsah musí byť vždy väčší ako súčet všetkých dávok, t. j. v každej liekovke musí byť objem vakcíny v nadbytku. Pri každej dávke sa počíta so stratami pri plnení injekcie a ďalších krokoch spojených s aplikáciou vakcíny. Je nevyhnutné, aby každý očkovaný človek dostal stanovenú dávku, v tomto prípade 0,3 ml. K najväčším objemovým stratám dochádza v mŕtvom priestore v striekačkách a ihlách.
 
Ministerstvo zdravotníctva zásadne odmieta tvrdenie, že na Slovensku došlo k znehodnoteniu niekoľko stoviek dávok Comirnaty. Pre získanie šiestich dávok z jednej injekčnej liekovky sa musia používať injekčné striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom. Pri použití štandardných injekčných striekačiek a ihiel hrozí, že zostatkový objem nie je plnou dávkou, a teda nie je dostatočný na bezpečnú aplikáciu šiestej dávky očkovacej látky pre pacienta. Ak bola v ampulkách po rozriedení zostatková tekutina, nie je možné ju považovať za dávku. Ide o štandardný postup výrobcu pri napĺňaní liekovky s väčším objemom pre zabezpečenie dostatku vakcíny pre jej účinnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pacienta.
 
Zmenu v počte dávok, a to z päť na šesť dávok vakcíny Comirnaty schválila Európska lieková agentúra 8. januára 2021, no podmienila ho novou špecifikáciou ihiel a striekačiek s malým mŕtvym priestorom. Problém s nákupom týchto materiálov, najmä striekačiek, hlásia vakcinačné centrá viacerých krajín sveta, konkrétne napríklad Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko, či USA, kde naďalej z jednej liekovky očkujú, podľa prvotného usmernenia výrobcu Comirnaty, len päť dávok.
 
Slovenské vakcinačné centrá majú potrebné ihly a striekačky pre šesť dávkové očkovanie k dispozícii. Keďže ide o iný a teda aj drahší typ striekačiek a ihiel, začiatkom januára ich väčšina nemocníc nemala v dostatočnom množstve. Ešte v ten istý deň ako bola schválená zmena dávkovania Comirnaty zaslalo ministerstvo zdravotníctva všetkým vakcinačným centrám (nemocniciam) túto informáciu a poučilo ich o povinnosti aplikácie šiestich dávok vakcíny v čo najkratšom čase. Nemocnice okamžite obstarali potrebné striekačky a ihly. V niekoľkých prípadoch však kvôli vysokému dopytu na trhu museli nemocnice na dodanie obstaraného materiálu čakať dlhší čas.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR preveruje postup nemocníc a všetky, ktoré k téme o neaplikovaní šiestej dávky vydali stanovisko, boli kontaktované, nakoľko ministerstvo zdravotníctva opakovane a striktne upozorňovalo vakcinačné centrá (nemocnice) o povinnosti aplikácie šiestich dávok vakcíny v čo najkratšom termíne. Ministerstvo zdravotníctva zároveň preveruje informáciu, či došlo v nemocniciach k zabezpečeniu dostatočného počtu ihiel a striekačiek potrebných pre očkovanie.