Poznáte seniora staršieho ako 70 rokov, ktorý sa chce dať zaočkovať, no nemôže sa dostať do vakcinačného centra? Pomôžte mu a vakcínu dostanete spolu s ním. Podmienkou je, že sa musíte obaja zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk a senior nad 70 rokov musí pri registrácii uviesť, že príde so sprievodom a vyplniť aj vaše rodné číslo.  Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod. 
 
Registrácia seniora nad 70 rokov spolu so sprievodcom sa bude realizovať cez formulár na stránke https://korona.gov.sk/. Systém umožní zadať pri otvorení registračného formulára u skupiny 70+ aj možnosť “ísť so sprievodom“. Senior sa zaregistruje a len pridá rodné číslo sprievodcu. Následne sa musí do 24 h klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať už zaregistrovaná a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje. 
 
Po otvorení očkovacích kapacít obom zadá po sebe nasledujúci čas očkovanie v rovnakom očkovacom centre. Obaja pôjdu do očkovacieho centra podľa výberu seniora. Obe osoby budú informované štandardnou formou, teda cez SMS a email. Platí, že sprievodca musí mať minimálne 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior.

 
Základné podmienky
- Vek sprevádzajúcej osoby musí byť minimálne 18 rokov
- Sprevádzajú osoba musí fyzicky sprevádzať seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra.
- Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie.
- Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny.
- Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior.
- Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.
 
Postup registrácie seniora so sprievodom
- Otvoriť registračný formulár pre osobu 70+.
- Vybrať si možnosť ísť so sprievodcom, zobrazí sa samostatná obrazovka.
- Vyplniť registračné údaje seniora (ako pri klasickej registrácii) + pridá sa rodné číslo sprevádzajúcej osoby (musí sa zaregistrovať najneskôr do 24 hodín od registrácie seniora).
- Sprievod sa registruje cez štandardný formulár www.korona.gov.sk.
- Pri registrácii seniora nad 70 rokov hľadá systém 2 voľné miesta za sebou v okrese, ktorý si zvolil senior.
- Pridelenie očkovacieho termínu je závislé od veku seniora a kapacít vakcinačných centier v okrese alebo okresoch, ktoré si zvolil.
- Každý z dvojice dostane SMS a email o termíne a mieste očkovania.
- Rovnaký termín aj miesto očkovania dostane senior so sprievodcom aj pri druhej dávke.
 
Čo sa môže stať
- Ak zruší registráciu senior nad 70 rokov, jeho sprievod automaticky preplánuje do čakárne, kde bude čakať na pridelenie termínu očkovania vakcínou, ktorá je priradená k jeho veku.
- Zrušenie registrácie sprievodu neovplyvní registráciu seniora, ten ide na očkovanie podľa toho, ako je ďalej naplánovaný.
- Ak si odloží pridelený senior, znamená to odloženie termínu aj pre jeho sprievod.
- Ak má sprievod v registrácii vybrané iné okresy ako senior, miesto očkovania sa bude vyberať len podľa preferencie seniora.
- Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod.
- Ak systém nenájde podľa rodného čísla registráciu sprievodu, počká 24 hodín a pokus zopakuje. Ak ani po tomto termíne nenájde rodné číslo sprievodcu medzi zaregistrovanými osobami, seniora nad 70 rokov bude plánovať samostatne.  
 
Upozornenie
 
Neregistrovaný sprievod nebude zaočkovaný s platnosťou od soboty 8.5.2021. Výnimka platí pre osoby nad 70 rokov, ktoré mali pridelený termín ešte pred dátumom 6.5.2021 , tie nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie. Pre osoby, ktorým bude pridelený termín od dátumu 6.5.2021, počnúc týmto dátumom, platí, že sprievodná osoba musí byť registrovaná v systéme a musí sa vedieť preukázať SMS správou.