Tretia vlna pandémie je na Slovensku najmä vlnou nezaočkovaných. Väčšina dospelej populácie sa rozhodla chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia Covid-19 očkovaním. Ich zodpovedný prístup voči spoločnosti, ale aj k hospodárstvu musí byť zohľadnený vo väčšej miere slobody. Je zároveň úlohou štátu chrániť tých, ktorí sú najviac ohrození ochorením Covid-19 a doteraz nevyužili možnosť najúčinnejšej ochrany, ktorou je vakcína.

Vláda SR včera schválila zákon, ktorý zavádza zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia Covid-19. Do parlamentu ide v skrátenom legislatívnom konaní. Vyhláškami ÚVZ SR sa následne upravia ďalšie opatrenia, napríklad otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre zaočkovaných zákazníkov.

Nové opatrenia, ktoré by mali čoskoro platiť v praxi po definitívnom schválení (prostredníctvom legislatívy, vyhlášok ÚVZ SR a uznesení Vlády SR):

1. Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.
2. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov. 
3. Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí štát alebo poskytne potrebné testy.
4. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty. 
5. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.
6. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.
7. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.
8. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.
9. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.
10. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.
11. Až na 1.000 eur. sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.
12. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1.000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.
13. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
14. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.
15. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.
16. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.
17. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou.
18. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.
19. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.
20. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.
21. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.
22. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.
23. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.
24. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.