Hlavný hygienik SR Ján Mikas na žiadosť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu vydal usmernenie, ktoré umožňuje za dodržania hygienických podmienok návštevy pacientov v nemocniciach aj v čase výskytu ochorenia COVID-19. Možná bude aj prítomnosť otca pri pôrode.
 
Toto usmernenie umožňuje, aby zdravotnícke zariadenia udelili výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Boli vypracované aj odporúčané postupy pre sprievod a návštevy pacientov, ako aj pre návštevy kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu COVID-19.
 
Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:
 
-       návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
-       návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
-       jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
-       jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
-       jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
-       s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
-       návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
 
Pre lôžkové zariadenia pre deti:
 
-       sprievod detského pacienta,
-       návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).
 
Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:
 
- minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),
- dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19
 
Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti  dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa. Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.
 
Opatrenia, ktoré sú návštevy alebo sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať:
 
- do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
- podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
- v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť.
 
Bližšie a podrobnejšie informácie: