Zdravotnícke zariadenia sa boria s nedostatkom personálu, chýbajú internisti, anestéziológovia a ďalší špecialisti. Nedostatok je aj sestier a potrební sú aj sanitári. Ministerstvo vyzýva všetkých spĺňajúcich odborné požiadavky, aby sa na pomoc prihlásili. Pripravilo tiež zmeny, ktoré umožnia lepšie využitie medikov.  Nariadenie pracovnej povinnosti je vždy posledným riešením, keď nie je inak možné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.

Zdravotnícke zariadenia v súčasnosti potrebuje lekárov rôznych špecializácií. Nemocnice hlásia nedostatok špecialistov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a ďalších. Nedostatok je aj sestier a voľné miesta sú pre sanitárov.  

Aktuálne zverejnené pozície, ktoré  nemocnice potrebujú obsadiť, sú  vo väčšine lokalít Slovenska (zoznam tu https://www.covidvnemocniciach.sk/posilnite-timy-v-nemocniciach/). V zozname sú uvedené potrebné pozície a kontakt na konkrétne ústavné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Svoje personálne požiadavky zadávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Voľné miesta sú v nemocniciach v zriaďovacej pôsobnosti štátu i v súkromných zariadeniach. Personálna situácia v zdravotníckych zariadeniach sa mení aj v súvislosti s tým, že časť zdravotníckych pracovníkov sa už po prekonaní ochorenia vracia späť. V nasledujúcom období by k zlepšeniu mala výraznou mierou prispieť aj vakcinácia proti ochoreniu COVID-19, ktorá bola najskôr poskytnutá najohrozenejším zdravotníckym pracovníkom.

Pomôcť v súčasnej neľahkej situácii môžu aj medici. Odborníci na ministerstve zdravotníctva pripravili zmenu v organizácii letného semestra v aktuálnom akademickom roku. Navrhovaná zmena zahŕňa presun povinnej letnej praxe z mesiacov júl a august na začiatok letného semestra. Do nemocníc to tak prinesie na úvod letného semestra študentov 6., 5., 4. ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo ako aj študentov 2. a 3. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo, študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy. 

Pôjde o tisícky, ktorí pomôžu vyťaženým zdravotníkom v nemocniciach. Študenti môžu prax realizovať vo vybranej nemocnici aj v mieste bydliska alebo v inom regióne s nepriaznivou epidemiologickou situáciou.

„Vzhľadom na veľmi vážnu situáciu v našich nemocniciach, nakoľko počty pacientov s ochorením COVID-19 nám neustále rastú, sme včera na vláde schválili pre študentov medicíny, ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti možnosť vykonávať svoju letnú prax v nemocniciach a na záchrankách už teraz. Letná prax štandardne trvá 4 týždne, čo je v tejto dobe výdatná pomoc nášmu vyčerpanému personálu. Študentom koncových ročníkov táto prax zároveň umožní ukončiť svoje štúdium a čo najskôr sa zapojiť do boja s pandémiou ako zdravotným profesionálom. Vítam, že väčšina z nich ako priorizovaná skupina, je už v tejto chvíli riadne zaočkovaná, teda pripravená postaviť sa do prvej línie do boja s našim neviditeľným nepriateľom,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 

Nemocnice môžu požiadať okresné úrady o nariadenie pracovnej povinnosti lekárom a sestrám  z ambulantnej sféry alebo zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Táto možnosť je však až krajným riešením. K dispozícii je aj projekt ministerstva  zdravotníctva  Zdravotník v zálohe (https://www.covidvnemocniciach.sk/personal-v-zalohe/), kde môžu nemocnice nahlasovať zdravotníkov. Tí môžu pomôcť následne v inej nemocnici, ktorá pomoc potrebuje. 

Pomocnú ruku môžu podať aj zdravotníci aktuálne pracujúci v zahraničí. Ministerstvo zdravotníctva apeluje aj na lekárov pôsobiacich v ambulanciách, aby dobrým manažmentom svojich pacientov odľahčovali urgentné príjmy v nemocniciach. Výraznou pomocou je aj práca všeobecných lekárov, ktorí sa majú dôsledne starať o svojich pacientov. To môže často zabrániť zhoršeniu stavu pacienta a odvrátiť nutnosť hospitalizácie. 

Upozorňujeme ľudí s ochorením COVID-19, aby boli v kontakte so svojím lekárom a prípadné komplikácie konzultovali a nezanedbali liečbu.