Očkovanie vakcínami proti ochoreniu Covid- 19 prebieha v 88 centrách po celom Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva od decembra 2020 buduje sieť očkovacích centier, pri ktorom zohľadňuje logistickú a skladovaciu náročnosť jednotlivých vakcín.

V súčasnosti na Slovensku existuje 88 vakcinačných centier pre verejnosť:
    • 60 v nemocniciach,
    • 14 v poliklinikách,
    • 14 centier je veľkokapacitných.

Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo koncept rozširovania očkovacej siete. Pri budovaní vakcinačných centier sa zohľadňovali skladovacie nároky jednotlivých vakcín. Preto sa vakcínami Pfizer/BioNTech očkuje v nemocniciach, vakcínami Moderna v poliklinikách a vo veľkokapacitných centrách, ktoré ministerstvo zriaďuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi, sa používa očkovacia látka AstraZeneca. 
 
Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo manuál pre zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier aj na základe dobrej praxe zo zahraničia a pilotného očkovania, ktoré zorganizovala Fakultná nemocnica Trenčín v športovej hale 6. februára. Na základe konceptu rozvoja siete vakcinačných centier sme iniciovali stretnutie so samosprávnymi krajmi a po predstavení vypracovaného konceptu budovania veľkokapacitných centier ich ministerstvo poverilo koordináciou očkovania v ich regióne. 

Následne sa na základe dohody medzi ministerstvom a samosprávnymi krajmi začali otvárať pilotné centrá v jednotlivých krajoch: 

13. a 14. február - VÚC Žilina
20. a 21. február - VÚC Trnava, VÚC Banská Bystrica (pilotný projekt v poliklinike)
27. a 28. február - VÚC Bratislava (pilotný projekt v poliklinike), VÚC Košice, VÚC Prešov

Okrem Nitry a Trenčína fungujú veľkokapacitné očkovacie centrá  v každom samosprávnom kraji. V Trenčianskom a Nitrianskom kraji  túto úlohu zatiaľ realizujú nemocnice vo svojich priestoroch, no ministerstvo zdravotníctva vynakladá maximálne úsilie, aby veľkokapacitné očkovacie centrá vznikli aj v týchto mestách a krajoch.

Ministerstvo zdravotníctva si cení nasadenie a spoluprácu so samosprávnymi krajmi pri budovaní a prevádzke veľkokapacitných očkovacích centier. Zároveň verí, že táto efektívna a prospešná spolupráca nebude v tejto napätej dobe zneužitá na politické ciele.