Zavedenie takzvanej inteligentnej domácej karantény namiesto štátnej karantény má umožniť novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách ministerstva zdravotníctva, ktorú dnes schválila vláda a v skrátenom legislatívnom procese o nej bude rozhodovať parlament.

„Štátne karantény boli naozaj preplnené a preto tím expertov už týždne pracoval na smart riešení, ktoré by v prípade, že sa repatriant dobrovoľne rozhodne, že by chcel karanténu absolvovať v domácom prostredí, ktoré bude hygienicky vyhovujúce, na hraniciach si bude môcť nainštalovať do svojho mobilu aplikáciu, na základe ktorej bude môcť byť monitorovaný, či naozaj túto karanténu vo svojom domácom prostredí bude dodržiavať,“ uviedol po rokovaní vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí. Pripomenul, že na Slovensko sa chystajú vrátiť ďalšie tisícky našich občanov a vláda robí všetko pre to, aby občanov chránila pred nekontrolovaných šírením ochorenia COVID-19.
 
Ak sa repatrianti dobrovoľne rozhodnú pre túto možnosť, nebudú potom musieť ísť do štátnej karantény. Minister zdôraznil, že nejde o sledovanie ľudí, úrad regionálneho hygienika bude dostávať informácie len v prípade, ak sa osoba vzdiali z miesta svojej domácej karantény. Ide teda len o efektívnejšiu kontrolu dodržiavanie karantény.
 
Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má zároveň odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení
ako v prípade povinnej štátnej karantény. Aplikácia má byť poskytnutá bezodplatne a mohla by znížiť rozpočtové výdavky.
 
Počas krízovej situácie môže Úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasili s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
 
Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia Musí mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia nainštalovaná, povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia. Ďalej umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie, povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie či zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu tejto aplikácie.