Vedenie Ministerstva zdravotníctva SR sa opäť stretlo so zástupcami tak nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ako aj Asociácie nemocníc Slovenska. Diskutovali o naliehavej situácii, zdieľali vzájomné informácie a aktuálne dáta. Ministerstvo monitoruje obsadenosť nemocníc ako aj stav ochranných pomôcok prostredníctvom jednotného systému, ktorý individuálne nemocnice denne aktualizujú.  
 
Na Slovensku máme štandardne 460 infekčných lôžok. Už v priebehu minulého týždňa došlo príkazom ministra zdravotníctva k rozšíreniu lôžkového fondu nemocníc pre potreby infekčných oddelení približne o ďalších 700 lôžok. V prípade potreby vieme ich stav prispôsobiť zmenou ďalších lôžok na infekčné a to aj v nemocniciach, kde štandardne infekčné oddelenie nemajú, resp. na postele pre pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň.
 
Ministerstvo zdravotníctva sleduje presné dáta, konzultuje ich s odborníkmi a pravidlá nastavujeme tak, aby sme v predstihu mali pripravené kapacity a ľudia na Slovensku dostali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. 
 

Vedenie MZ SR so zástupcami nemocníc o aktuálnej situáciiVedenie MZ SR so zástupcami nemocníc o aktuálnej situácii