Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií spúšťa tento týždeň tzv. „Čakáreň“ na prihlasovanie na očkovanie.  Ľudia tak už nebudú musieť čakať na voľné očkovacie termíny.

Aktuálne sú takmer naplnené očkovacie termíny, aplikácia sa preto spustí v najbližších dňoch.  „Tieto dni využívame na záverečné testovanie aplikácie. Aktuálne sa uskutočňujú záťažové testy," povedal riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja. 

Nový formulár bude určený zatiaľ pre štyri skupiny stanovené vyhláškou ministerstva zdravotníctva, teda pre seniorov starších ako 60 rokov či špeciálne skupiny ľudí, ako sú zdravotníci. "Po zaregistrovaní by sa mal záujemca svoj termín na očkovanie dozvedieť najneskôr dva dni pred vakcináciou. Termíny budú prideľované podľa kritérií, ktoré sú nastavené v súčasnosti," spresnil Ján Hargaš, poradca pre oblasť informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Záujemca o očkovanie si v novej aplikácii bude môcť vybrať preferované miesto na očkovanie. 

V prvom kroku si záujemca vyberie jednu z ponúknutých skupín, ktoré majú aktuálne nárok na vakcínu. Následne vyplní osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, adresu či telefónne číslo. V druhom kroku si záujemca vyberie miesto očkovania, ktoré preferuje.

V treťom kroku aplikácia zobrazí voľné miesta na očkovanie. Pokiaľ také nebudú, záujemca sa zaregistruje ako čakateľ. "Systém každej registrácii pridelí PIN kód, ktorý príde ako SMS aj email, a človek sa stáva čakateľom," vysvetlila Barbora Mareková z NCZI.

Čakateľ bude mať možnosť aj po registrácii zmeniť svoje údaje či registráciu úplne zrušiť. "Vybrané vakcinačné centrum vie zas odložiť termín očkovania, keď sa na ňom nemôžete zúčastniť, napríklad keď ste chorý. Centru to treba oznámiť aspoň 24 hodín vopred," uzavrela Barbora Mareková z NCZI.