Kapacity nemocníc pre pacientov s COVID-19 sa rýchlo napĺňajú, mnohé už hlásia prekročené maximá. Aktuálne je na celom Slovensku voľných len 20 lôžok pre nových  pacientov, ktorí by potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie. Pre nových pacientov, ktorí nepotrebujú kyslíkovú podporu, je voľných približne 600 lôžok.

Ministerstvo zdravotníctva situáciu veľmi pozorne koordinuje v spolupráci s nemocnicami a samosprávnymi krajmi. Aktuálne je v platnosti príkaz šéfa rezortu na obmedzenie tzv. bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov, ktorých presun nebude znamenať zhoršenie zdravotného stavu pacienta. „Dostávame sa do zlomového bodu, kedy situáciu musíme veľmi pozorne koordinovať. Najkritickejšia situácia je, žiaľ, v regiónoch, kde je najnižšia zaočkovanosť. Pacientov v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby prevážame do nemocníc, ktoré hlásia ešte voľné kapacity. Dal som zároveň pokyn, aby nemocnice v najviac postihnutých regiónoch reprofilizovali lôžka aj nad rámec pôvodne stanovenej maximálnej tretej fázy kapacity,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

 
„V regiónoch na východe Slovenska sme požiadali už niektoré špecializované ústavy, aby pripravili kapacity pre pacientov s COVID-19. Pripravujeme tiež zapojenie mimorezortných zdravotníckych zariadení. Vďaka aplikácii e-lôžko vieme presne, kde je koľko lôžok voľných a záchranka s pacientom je nasmerovaná do konkrétneho zdravotníckeho zariadenia,“ vysvetlil štátny tajomník MZ SR Kamil Száz.
 

„Chcem sa poďakovať všetkým hrdinom v nemocniciach, našim zdravotníkom. Ďakujem Vám za nasadenie a starostlivosť o pacienta, nesmierne si to vážim. Stojím za Vami a spoločne situáciu zvládneme,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
 
Aktuálne informácie priamo z nemocníc (zdroj dát – 15.11. popoludnie):

 

Univerzitná nemocnica v Bratislave:

 

Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 18
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 3

 

Fakultná nemocnica v Žiline:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 0
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 0
 
Fakultná nemocnica v Prešove:

 

Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 0
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 0
 
Fakultná nemocnica v Trnave:

 

Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 15
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 0
 

Univerzitná nemocnica v Martine:

Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 5
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 1 (do konca týždňa by mali získať ďalších 6 UPV lôžok)
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 22 (v prípade úplného zastavenia bielej medicíny vedia získať ďalších 69 lôžok)
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 2
 
Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 43
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 0
 
Nemocnice v sieti Svet zdravia:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 158
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 16
 
Národný ústav detských chorôb v Bratislave:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 43
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 10
 
Detská fakultná nemocnica v Košiciach:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 9
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 6
 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 0
Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 0
 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave:
 
Počet voľných lôžok pre pacientov s COVID-19: 9
(Ako špecializovaný ústav zatiaľ neslúžime pre covid pacientov, ktorí našu diagnózu nemajú. Zatiaľ NÚSCH, a.s, nepristúpil k reprofilizácii lôžok. V prípade potreby však sme na to pripravení).

Počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú ÚPV: 2 lôžka pre pacientov, ktorým bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 ako ich sekundárne ochorenie, a zároveň si ich zdravotný stav vyžaduje špecializovanú zdravotnú starostlivosť.
Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach:

 
VOÚ, a.s. ako vysokošpecializovaný ústav má na základe príkazu ministra zdravotníctva zo dňa 2.11.2021 pripravené reprofilizované lôžka pre pacientov, ktorým bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 ako ich sekundárne ochorenie a zároveň si ich zdravotný stav vyžaduje špecializovanú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti VOÚ nemá hospitalizovaného takého pacienta. VOÚ má pripravené 4 lôžka, nemocnica je v prípade potreby pripravená rozšíriť kapacitu na celkový počet 20.
VOÚ zatiaľ nebol nútený odkladať zdravotnú starostlivosť.

Národný onkologický ústav v Bratislave:

 
Národný onkologický ústav poskytuje aj počas pandémie onkologickú starostlivosť v plnej miere. V NOÚ pokračujú onkologické liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení, ako aj vyšetrenia, prostredníctvom ktorých naši onkológovia sledujú účinnosť liečby.
 
Zároveň bola spustená prevádzka COVID oddelenia v NOÚ, kde je dispozícii 8 lôžok pre onkologických pacientov s pridruženým ochorením COVID-19, ktorí sa v ústave aktuálne liečia (sú na chemoterapii alebo rádioterapii). 
 
Aktuálne je na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny jedno voľné lôžko alokované na covidovú umelú pľúcnu ventiláciu. Keďže operačný program v  nemocnici funguje v plnom rozsahu, potrebuje mať k dispozícií všetkých desať ventilovaných lôžok (1 lôžko alokované na covidovú umelú pľúcnu ventiláciu, 4 na necovidové a päť JIS-kových) pre onkologických pacientov s vážnym zdravotným stavom po náročnej operácii, prípadne so zhoršeným stavom počas chemoterapie, či pre onkologických pacientov s pridruženým ochorením COVID-19.

Kapacity po regiónoch (zdroj dát – MZ SR: 15.11. 17.00 h): 

 
 
UPV
Kraj
Reprofilizované
Voľné
Banskobystrický
45
5
Bratislavský
23
2
Košický
44
4
Nitriansky
39
1
Prešovský
53
2
Trenčiansky
30
3
Trnavský
26
3
Žilinský
45
0
Celkom
305
20
 
 
 
 
Celkom bez nekyslíkových
Kraj
Reprofilizované
Voľné
Banskobystrický
455
150
Bratislavský
287
22
Košický
515
47
Nitriansky
371
132
Prešovský
624
28
Trenčiansky
322
56
Trnavský
305
151
Žilinský
475
37
Celkom
3354
623