Od soboty 20. júna sa na Slovensku uvoľňujú ďalšie opatrenia. Od 6. hodiny ráno bude možné cestovať voľne aj do Poľska, ktoré pribudne do zoznamu bezpečných krajín. Okrem toho sa ruší povinnosť zatvárať obchody v nedeľu,  otvárajú sa stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Okrem toho od 1. júla budú možné hromadné podujatia nad 1000 ľudí za stanovených podmienok. Informovali o tom dnes premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas po rokovaní odborného konzília.

Opatrenia platné od 20. júna:

 Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko. Úrad verejného zdravotníctva však odporúča zvážiť cestovanie do Sliezskeho vojvodstva vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.
 Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok
• Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu. Musia však dodržiavať pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu v rámci denného sanitačného režimu prevádzky.
• Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.
• V prevádzkach taxislužieb sa ruší povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle, zostáva to v rovine odporúčania.
• Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka nebudú musieť používať  ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Zamestnanci kúpalísk a wellness centier nebudú musieť nosiť rúška.
• Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov. Povinnosť zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie
• Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól - sušiče rúk.
• Ruší sa povinnosť merať telesnú teplotu osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier
• Prevádzkam, ktoré museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať 30 dní, sa táto povinnosť ruší.
• Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst

Od 1. júla sa plánujú ďalšie zmeny:

• Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v prípade kontroly dodržanie tohto limitu.
• Umožní sa organizácia hromadných podujatí nad 1000 osôb výhradne pre podujatia, kde je možné dodržať podmienky šachovnicového sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 percent z kapacity sedadiel.
• Odborné konzílium súhlasí s organizovaním maratónov, pričom presné podmienky stanoví ÚVZ SR osobitným usmernením.