Rezort si dal vypracovať odbornú analýzu, ktorej závery hovoria o tom, že očkovanie dvomi rôznymi dávkami bude dostupné len za presne stanovených pravidiel.

Druhú dávku inej očkovacej látky bude možné dostať, ak:

- nastala závažná vedľajšia príhoda po podaní prvej dávky vakcíny proti COVID-19 s kontraindikáciou podania druhej dávky,

alebo

- sa eviduje nedostupnosť rovnakého druhu dávku vakcíny,

alebo

- človek sa očkoval prvou dávkou vakcíny v zahraničí a tá nie je na Slovensku registrovaná alebo k dispozícii.

Vakcíny sa môžu kombinovať nasledovne:

- prvá dávka vektorovej vakcíny a druhá dávka mRNA vakcíny (časový interval minimálne 28 dní, môže byť až do 12 týždňov avšak s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr),

alebo

- prvá dávka mRNA vakcíny a druhá dávka vektorovej vakcíny (časový interval minimálne 28 dní, môže byť až do 12 týždňov avšak s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr).

Záver odborníkov tak hovorí o tom, že aktuálne by kombinácia vakcín mala byť realizovaná v našich podmienkach výlučne z dôvodu zdravotnej kontraindikácie pre podanie druhej dávky rovnakej vakcíny. Inými slovami – druhá dávka odlišnej vakcíny môže byť podaná len zo zdravotných dôvodov, alebo v prípade nedostupnosti danej vakcíny na trhu, prípadne  ak sa človek očkoval prvou dávkou v zahraničí a táto vakcína nie je dostupná na Slovensku.

V prípade, ak vakcinačné centrum očkuje mimo nastavených pravidiel, daný úkon je plne v zodpovednosti vakcinačného centra (posúdiť kontraindikáciu môže aj priamo lekár vo vakcinačnom centre).