​„Covid-19 v nemocniciach zvládneme, ak budeme súdržní," skonštatoval štátny tajomník Minisaterstva zdravotníctva SR Peter Stachura. Ďalej predstavil novovytvorené operačné stredisko pre podporu transportu pacientov ako aj webový portál, na ktorom nájdu nemocnice a zdravotnícky personál dôležité informácie na jednom mieste.
 

Zdravotnícke zariadenia riešia neľahkú situáciu. „Bojujú často s nedostatkom personálu a voľných lôžok pre pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Ako doplnil, aktuálne sa stav v nemocniciach mierne zlepšuje. „Snažíme sa navrhovať riešenia a pristupovať k úlohám tak, aby sme spoločne súčasný stav čo najlepšie zvládli. Významnou pomocou je Krízový tím pre ústavnú zdravotnú starostlivosť,“ vyzdvihol minister Krajčí.

„Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci majú kontinuálne, no najmä v súčasnosti v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 nesmierne dôležitú úlohu pri pacientovi, rozumiem, že mnohí sú v istých chvíľach na pokraji síl, preto vás chcem ubezpečiť, že za vami stojím a vašu prácu si nesmierne vážim,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva M. Krajčí.
 
Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura vysvetlil, že úlohou tímu je pomoc zdravotníckym zariadeniam. „Na prijímanie zodpovedných rozhodnutí, potrebujeme kvalitné dáta priamo z našich nemocníc. Vďaka nim im vieme včas pomôcť, som rád, že nemocnice porozumeli tejto náročnej výzve a údaje nám zasielajú“, uviedol štátny tajomník
 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v spolupráci s Ozbrojenými silami SR zriadili Operačné stredisko na podporu transportu pacientov. Hlavným cieľom je koordinácia a logistické zabezpečenie prevozu kritických  pacientov s ochorením COVID-19 v prípade naplnenia lôžkového fondu nemocnice. „Od začiatku októbra bol realizovaný prevoz 75 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii pozitívnych na COVID-19“ uviedol riaditeľ Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby Michal Weinciller. Ako doplnil, najčastejšie boli prevezení pacienti z  okresov Tvrdošín, Čadca a Liptovský Mikuláš do  nemocníc v Ružomberku a Martine.
 
Novovzniknutý informačný portál www.covidvnemocniciach.sk je určený najmä pre nemocnice, zdravotníkov a študentov zdravotníckych škôl. Na portáli sú k dispozícií informácie o aktuálnej obsadenosti lôžok, ďalej majú nemocnice možnosť požiadať o doplnenie materiálno-technického zabezpečenia, či zverejniť akútne personálne požiadavky.
 
Na závažný problém nedostatku kvalifikovaného personálu reaguje aj nový projekt ministerstva – „zdravotník v zálohe“. „Projekt je založený na vzájomnej pomoci medzi nemocnicami, ktoré poskytnú údaje do novovytvorenej databázy zdravotníckych pracovníkov,“ vysvetlil minister zdravotníctva. Ako doplnil, vytvoria tzv. záložné tímy a budú k dispozícii  zdravotníckemu zariadeniu na preklenutie krátkodobej kritickej situácie z dôvodu nedostatku personálu. Účasť v projekte je výlučne na báze dobrovoľnosti a nemocnice môžu databázu priebežne dopĺňať.

V súčasnej dobe evidujeme takmer dve desiatky ústavných zdravotníckych zariadení a viac ako 50 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú ochotní pomôcť. Databázu priebežne dopĺňame a je otvorená pre všetkých nových záujemcov z radov poskytovateľov  ústavnej zdravotnej starostlivosti.