Zubní lekári ordinujú na základe odporúčaní Metodického usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor zubné lekárstvo pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19. Iformovala hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
 
Poskytuje sa neodkladná zdravotná starostlivosť, a teda bolestivé prípady pre pacientov s negatívnou anamnézou za dodržiavania zvýšených hygienických opatrení pre zamedzenie šírenia infekcie. Pacienti sa vopred musia telefonicky objednať na vyšetrenie. Zubné ambulancie pracujú v skrátenom režime od 8: 00 h do 12:00 h.
 
Výnimku tvoria zubní lekári a zdravotnícki  pracovníci vo veku 65 rokov a viac, tehotné zubné lekárky a lekári so závažnými ochoreniami, celkovými ochoreniami. Títo zubní lekári sú počas ordinačných hodín v  telefonickom alebo e-mailovom kontakte so svojimi pacientami, ktorým poskytujú odborné poradenstvo, ako aj informujú o možnosti zástupu alebo lekárskej služby prvej pomoci podľa spádu. 
 
U pacienta, ktorý nemá závažné ťažkosti, zubný lekár odporúča iba symptomatickú terapiu a ak je to potrebné, predpisuje e-recept. Tiež odporúča postup formou telefonickej, e-mailovej či SMS konzultácie v prípade zhoršenia zdravotného stavu.
 
V každom regióne pracujú lekárske služby prvej pomoci, o ich  evidencii sú informované príslušné vyššie územné celky. Okrem toho poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v oblasti výkonov maxilofaciálnej chirurgie stomatologické kliniky v univerzitných nemocniciach. Podľa epidemiologického vývoja výskytu ochorenia sa bude meniť aj situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“    
 ​