Osobné ochranné prostriedky – ako sú rúška alebo okuliare – dnes odovzdala zástupkyňa veľvyslankyne Spojených štátov amerických na Slovensku Natasha Franceschi štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva Petrovi Stachurovi. „Uplynulé mesiace nás presvedčili, aké dôležité je mať k dispozícii tento ochranný materiál pre zdravotníkov, aby mohli počas pandémie poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a postarať sa o pacientov s COVID-19. Preto som rád, že môžem za ministerstvo zdravotníctva prevziať tieto pomôcky,“ povedal štátny tajomník.

Ide o 13-tisíc kusov chirurgických rúšok, 650 kusov masiek s označením N95, 660 kusov ochranných oblekov, 500 kusov okuliarov, 400 kusov štítov, 10-tisíc kusov rukavíc a 47 bezkontaktných teplomerov. Tomuto kroku predchádzal podpis dohody o spolupráci, ktorú minulý týždeň podpísal minister zdravotníctva Marek Krajčí a veľvyslankyňa USA Bridget Brink. „Tieto ochranné prostriedky, ktoré poskytla americká armáda, budú používať slovenskí zdravotnícki pracovníci, ktorí pokračujú v testovaní a prevencii ďalšieho možného prepuknutia ochorenia COVID-19 na Slovensku,“ uviedla veľvyslankyňa Brink. „Sme hrdí na to, že môžeme podporiť nášho priateľa a spojenca. Veríme, že z tejto krízy vzídeme spoločne silnejší,“ doplnila.

Ochranné pracovné prostriedky sú určené aj pre asistentov podpory zdravia, ktorí pôsobia medzi rómskym obyvateľstvom. „Veľmi si vážime každú pomoc, ktorá nám umožňuje v plnom rozsahu rozvíjať naše aktivity predovšetkým v marginalizovaných rómskych komunitách. Naši asistenti všetky tieto ochranné prostriedky využijú v maximálnej miere, je to pre nich veľmi dôležité, pretože denne pracujú takpovediac v prvej línii,“ uviedla riaditeľka príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny Tatiana Hrustič.
 
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách predstavuje súbor činností za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie. Aktivity a činnosti zameriava na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva. Viac informácií nájdete na stránke organizácie: https://www.zdraveregiony.eu/.
 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí a veľvyslankyňa USA v SR Bridget Brink.Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura a zástupkyňa veľvyslankyne USA v SR Natasha Francesch.Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura a zástupkyňa veľvyslankyne USA v SR Natasha Francesch.